Naar inhoud
Gemeente Mol

Ondersteuning van (kansarme) leerlingen en ouders

Het doel is de preventie en remediëring van achterstand, zowel bij andersculturele als bij autochtone leerlingen, en dat door directe ondersteuning van ouders en kinderen. Voor- en vroegschoolse taalstimulering, taalaanbod in schoolvakanties, opvoedingsondersteuning, Nederlands tweede taal (NT2) en basiseducatie (BaEd) voor ouders, studieondersteuning aan huis, Praatpunt, kleuterparticipatie en aandacht voor de leerplicht horen hierbij.