Omgevingsvergunning aanvragen

Vraag online omgevingsvergunning aan via omgevingsloket

Wat?

Je hebt in principe een omgevingsvergunning nodig voor

  • bouwen
  • verbouwen
  • functiewijzigingen
  • wijzigingen van het aantal woongelegenheden
  • reliëfwijzigingen

Dit geldt voor woningen, winkels, verhardingen van oprit en terras, zwembad, zwemvijver, omheining, zonnepanelen,…

Ontdek hier waarvoor je een omgevingsvergunning aanvraagt.

Voorwaarden?

Voor sommige aanvragen heb je de medewerking van een architect nodig. Bekijk hier of dit voor jouw dossier nodig is.

Prijs?

Afhankelijk van de soort procedure én het bouwvolume, betaal je een bijdrage voor het vergunningentraject.

Hiermee betaal je een faire bijdrage voor de gemaakte personeelskosten tijdens het vergunningstraject.

Je vindt alle parameters voor de uiteindelijke prijsbepaling in het belastingreglement.

Hoe?

Je kan jouw aanvraag digitaal of op papier indienen. Dit is afhankelijk van de soort aanvraag. Meer info hierover vind je in het omgevingsloket.

  1. Aanvragen op papier bezorg je per aangetekende zending of door afgifte tegen ontvangstbewijs aan de diensten ruimtelijke ordening of milieu. We raden dit af. Dossiers die bij ons ingediend worden op papier, worden achteraf door ons gedigitaliseerd. We rekenen hiervoor een bijkomende kost aan van 125 euro. Dit kan alleen als de medewerking van een architect niet verplicht is.

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, vul je altijd een aanvraagformulier in met bijhorend addendum

Een volledige inhoudelijke omschrijving van de dossierstukken (bijvoorbeeld: wat moet er allemaal op een inplantingsplan staan, welke schaal,...) staat in het normenboek.

Hoe verder?

De beslissing over je aanvraag vind je in in het Omgevingsloket.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten