Notariële vastgoedinformatie

Vul aanvraagformulier online in

Wat?

Bij de aankoop of vervreemding (ruil, schenking, inbreng in vennootschap of bijzonder legaat) van een stuk grond of een woning gaat de notaris - alvorens authenticiteit te verlenen aan de akte - na welke stedenbouwkundige toestand rust op het onroerend goed. Hij doet dit via notariële inlichtingen die hij aanvraagt bij de dienst ruimtelijke ordening. 

Zo gaat de notaris na of er voor het huis een bouwvergunning is afgeleverd, of alle constructies (bv. woning zelf, tuinhuisjes) vergund zijn, of er bouwovertredingen zijn vastgesteld, in welk bestemmingsgebied (woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied,…) het gelegen is, of de woning voorkomt op de lijst van leegstand en verkrotting,...

Er is ook een stedenbouwkundig uittreksel verplicht bij de aankoop of vervreemding van een onroerend goed.

Voorwaarden?

Vul aanvraagformulier online in

Notarissen die dit eerder deden, zijn al geregistreerd in het online systeem. Als dit de eerste aanvraag is, registreer je je kantoor vooraleer je het formulier kan indienen.

Prijs?

Een stedenbouwkundig uittreksel kost 45 euro per aangevraagd perceel. De combinatie van vastgoedinformatie met een stedenbouwkundig uittreksel kost 125 euro. Je ontvangt de notarisbrief na betaling via een online link.

Hoe verder?

Afhankelijk van de inlichtingen die de notaris vraagt, behandelt de milieudienst, dienst financiën,... de aanvraag.

Na de aanvraag, zorgt de dienst ruimtelijke ordening ervoor dat de notariële vastgoedinformatie bij de notaris terechtkomt via een zogeheten 'notarisbrief'.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten