Notariële vastgoedinformatie

Wat?

Bij de aankoop of vervreemding (ruil, schenking, inbreng in vennootschap of bijzonder legaat) van een stuk grond of een woning gaat de notaris - alvorens authenticiteit te verlenen aan de akte - na welke stedenbouwkundige toestand rust op het onroerend goed. Hij doet dit via notariële inlichtingen die hij aanvraagt bij onze dienst ruimtelijke ordening. 

Zo gaat de notaris na of er voor de woning een bouwvergunning is afgeleverd, of alle constructies (bv. woning zelf, tuinhuisjes) vergund zijn, of er bouwovertredingen zijn vastgesteld, in welk bestemmingsgebied (woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied,…) het gelegen is, of de woning voorkomt op de lijst van leegstand en verkrotting,...

Er is ook een stedenbouwkundig uittreksel verplicht bij de aankoop of vervreemding van een onroerend goed.

Prijs?

Hoe?

  • Inwoners doen een aanvraag voor vastgoedinformatie via het Vastgoedinformatieplatform. Opgelet: momenteel is dit platform nog niet actief voor inwoners. Tot zo lang vraag je de informatie op bij ruimtelijke ordening via ro@gemeentemol.be
  • Vastgoedmakelaars doen dit via RealSmart of het Vlaams portaal.
  • Notarissen doen dit via de IBOT-applicatie via het eNotariaat.

Hoe verder?

Afhankelijk van de inlichtingen behandelt onze dienst ruimtelijke ordening of onze milieudienst je aanvraag.

Hou rekening met een gemiddelde aflevertermijn van 15 dagen.

Merk je een fout op in het dossier? Stuur ons binnen de maand een mail met de fout. Daarna ontvang je gratis een gecorrigeerde versie.

Huidige retributiereglementen

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur