Naar inhoud
Gemeente Mol

Informatiemarkt 17 oktober voor minder vrachtverkeer in gehuchtskernen

informatiemarkt 17 oktober PRUP
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 2 september 2019

Het gemeentebestuur roept alle inwoners op om 17 oktober tussen 19 en 21 uur langs te komen op de informatiemarkt die de Provincie Antwerpen in de raadzaal van ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, organiseert. Deze informatiemarkt is de volgende stap van de planningsprocedure die de provincie Antwerpen opstartte om een verbinding te realiseren tussen de N18 (Turnhoutsebaan) en het omliggende wegennet. Deze ontbrekende schakel is noodzakelijk om doorgaand vrachtverkeer te weren uit de gehuchtskernen van Sluis, Achterbos en Millegem. Het gemeentebestuur vraagt al vele jaren naar deze verbinding en ijvert achter de schermen voor een snelle realisatie ervan. 

De gehuchtskernen van Sluis, Achterbos en Millegem worden nu belast met doorgaand vrachtverkeer dat de beweging moet maken tussen de N18 (Turnhoutsebaan) en de Zuiderring (N71). Sluis wordt gebruikt voor de vrachtwagens van en naar Lommel (Noord-Limburg). De vrachtwagens van en naar Geel rijden via het traject Achterbos, Millegem, Hofstede, Martelarenstraat, Nieuwstraat en Borgerhoutsendijk.

 

Verbinding N18 – N118

Als een bijkomende wegverbinding tussen de N18 en de N118 (Retie – Geel) gerealiseerd is, kan het gemeentebestuur de routes voor het zwaar doorgaand vervoer wijzigen, zodat deze niet meer langs Sluis, Achterbos, Millegem en de Martelarenstraat lopen. Eén van de verder te onderzoeken tracés omvat een nieuwe weg langs het kanaal tussen de N18 (Turnhoutsebaan) en de Gravenstraat in Dessel. In Dessel verloopt dit traject via de Gravenstraat en de Kastelsedijk. Om te vermijden dat het Geelse gehucht Sint-Dimpna dit bijkomende vrachtverkeer te verwerken krijgt, is een verdere afwerking van de Geelse ring noodzakelijk. Dat is meteen ook de reden waarom de provincie Antwerpen beide projecten tegelijkertijd opstart.  

 

Draad opnieuw oppikken

Er is de afgelopen jaren al heel wat studiewerk verricht rond de verkeersproblematieken en de mogelijke oplossingen. De tijd om tot finale beslissingen te komen, is nu aangebroken. Bij een vorige poging om deze projecten te realiseren, werd het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) vernietigd door de Raad van State. In samenwerking met Geel, Dessel, Mol en Retie nam het provinciebestuur de draad opnieuw op.

 

Eerst PRUP’s uitwerken en goedkeuren

Om de extra wegverbindingen op het terrein te kunnen realiseren moet voor elk project eerst een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) worden opgesteld en goedgekeurd. Concreet spreken we hier over het PRUP Regionale Ontsluiting Geel bis (afwerking Geelse Ring) en het PRUP Wegverbinding N18-N118.

 

Deze planningsprocessen verlopen met maximale participatie en inspraak. Vorige zomer organiseerde het provinciebestuur een online enquête en in het najaar een dialoogmarkt. Tijdens deze initiatieven vergaarde het provinciebestuur heel wat waardevolle input over de mogelijke tracés voor beide verbindingen. De provincie werkte de afgelopen maanden een methode uit waarbij 5 tracés werden weerhouden. Deze methodiek en de weerhouden tracés staan beschreven in een startnota. Deze startnota wordt in het najaar publiek gemaakt en toegelicht op de infoavond.

 

Van vrijdag 4 oktober tot maandag 2 december kan je de startnota voor beide PRUP’s inkijken. Alle verbetersuggesties, opmerkingen en bedenkingen zijn welkom. Het infomoment over het PRUP Regionale Ontsluiting Geel bis vindt plaats in Geel. Voor het PRUP Wegverbinding N18-N118 ben je op 17 oktober (19-21 uur) welkom in ’t Getouw. Je kan het dossier vanaf 4 oktober ook online inkijken https://www.provincieantwerpen.be (🔎 PRUP Wegverbinding N18-N118).

 

Reageren op de startnota?

Reacties op de startnota (bv. bijkomende informatie, opmerkingen of suggesties) bezorg je schriftelijk, uiterlijk op maandag 2 december 2019 en richt je aan de deputatie van de provincie Antwerpen:

  • Per e-mail aan ruimte@provincieantwerpen.be
  • Per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen of door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen
  • Per aangetekend schrijven of door afgifte tegen ontvangstbewijs op het administratief centrum ’t Getouw’, Molenhoekstraat 2
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs aan een vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen tijdens de 3 infomarkten namelijk op dinsdag 8 oktober in Dessel, op maandag 14 oktober in Retie en op donderdag 17 oktober in Mol

Meer info: