Naar inhoud
Gemeente Mol

Wat denken onze inwoners? “Investeren in fietsen en groen!”

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 4 april 2019

Investeren in veilige fietsverbindingen én groene openbare ruimte in zowel het Centrum als de gehuchten. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de ideeënmarkt ‘Wat denk jij?’. In totaal droegen bijna 950 inwoners hun steentje bij in dit inspraakproject dat past in de uitwerking van het gemeentelijk meerjarenplan. Maar liefst 420 mensen kwamen langs op onze fysieke ideeënmarkt op 14 maart in De Zwaan. Zij gaven via in totaal 2.500 post-its hun mening. Het online ideeënplatform telde 517 gebruikers, goed voor 148 nieuwe ideeën, 404 reacties en 2229 stemmen pro of contra.

Tijdens de online en fysieke ideeënmarkt ‘Wat denk jij?’  presenteerde het gemeentebestuur vijftig eigen ideeën en projecten. Deelnemers kregen de kans op te reageren op deze voorstellen. Daarnaast bood de online ideeënmarkt iedereen de mogelijkheid om extra voorstellen in te dienen én reacties te verzamelen van andere deelnemers.

Top 10 ideeën gemeentebestuur

We geven graag de top 10 voorstellen van het gemeentebestuur die het meeste ondersteuning kregen.

 

 

 1. We verhogen de aantrekkelijkheid van het Centrum voor fietsers. (175 stemmen voor, 3 stemmen tegen)
 2. We investeren in de aanleg van ontbrekende verbindingen binnen ons fietspadennetwerk zodat alle gehuchten op een veilige manier onderling en met het Centrum verbonden zijn. (136 stemmen voor, 0 stemmen tegen)
 3. Met gerichte verkeersingrepen zorgen we voor een betere geleiding van de verkeersstromen rond en in het Centrum. (121 stemmen voor, 10 stemmen tegen)
 4. We starten met een Taalpunt in de bib om onze anderstalige inwoners te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal. (108 stemmen voor, 6 stemmen tegen)
 5. We creëren een gratis telefoonnummer 2400 waar iedereen terecht kan met allerlei vragen en voor talrijke dienstverleningen. (100 stemmen voor, 3 stemmen tegen)
 6. We stimuleren de aankoop en verkoop van lokale producten. (98 stemmen voor, 0 stemmen tegen)
 7. We herbestemmen de kerken in Achterbos, Gompel, Rauw, Ezaart, Donk en Ginderbuiten. (86 stemmen voor, 7 stemmen tegen)
 8. De Zwaan wordt een Kunstencampus waar zowel de Academie voor Beeldende Kunsten als de Academie voor Muziek en Woord onderdak vinden. (72 stemmen voor, 9 stemmen tegen)
 9. We hervormen onze baliewerking voor een nog betere dienstverlening. Laagdrempeligheid voor alle doelgroepen staat hierbij centraal. (64 stemmen voor, 9 stemmen tegen)
 10. We installeren Babbelbanken op de leukste buurtplekjes zodat het voor buurtbewoners en senioren makkelijker wordt om spontaan een praatje te maken met elkaar. (72 stemmen voor, 10 stemmen tegen)

Top 10 ideeën van inwoners

Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe ideeën die door onze inwoners werden ingediend én het meeste steun verzamelden. Voor elk idee vind je extra toelichting op www.gemeentemol.be/watdenkjij.

 1. Heropening treinstation in Wezel (56 stemmen voor, 4 stemmen tegen)
 2. Maak van het 'Rond' een aantrekkelijk plein (54 stemmen voor, 0 stemmen tegen)
 3. Fietssuggestiestroken zijn geen fietspaden (52 stemmen voor, 0 stemmen tegen)
 4. Park in centrum van Mol (44 stemmen voor, 1 stem tegen)
 5. Fietsveilig Ginderbuiten (42 stemmen voor, 0 stemmen tegen)
 6. Bijenvriendelijke gemeente en biodiversiteit (38 stemmen voor, 1 stemmen tegen)
 7. Fiets op plaats één (37 stemmen voor, 0 stemmen tegen)
 8. Speeltuin met park in centrum (31 stemmen voor, 0 stemmen tegen)
 9. De bib: ook voor studenten! (31 stemmen voor, 0 stemmen tegen)
 10. Meer fietspaden minder parkeerplaatsen (30 stemmen voor, 0 stemmen tegen)

Waarin zou jij investeren?

In welke projecten zouden onze inwoners investeren als zij de keuze hadden? Elke investering kreeg een score op een schaal van 0 tot 10.

 1. We investeren in de aanleg van nieuwe fietsverbindingen. (8,55/10)
 2. De gemeentelijke gebouwen maken we energiezuinig/energieneutraal. (7,13/10)
 3. We voorzien een heraanleg van de Wandelweg in het Centrum. (6,66/10)
 4. We verhogen de aantrekkingskracht van het Boulevardpark en vormen dit om tot een écht park. (6,42/10)
 5. We bouwen een nieuw jeugdhuis met polyvalente zaal. (6,08/10)
 6. We investeren in de herbestemming van de kerken van Achterbos, Rauw, Ezaart, Donk en Ginderbuiten. (5,98/10)
 7. We verbeteren de dienstverlening in ’t Getouw met een centraal balieplein. (5,70/10)
 8. We realiseren een fysiek Huis van het Kind. (5,55/10)
 9. We renoveren het oud-gemeentehuis op de Markt. (4,60/10)

Wat nu?

De komende weken verwerken we intern verder de resultaten en bespreken we welke ideeën en plannen een meerwaarde bieden en wat we kunnen realiseren. Uiteraard is niet alles mogelijk en hebben we als gemeentebestuur financiële beperkingen. Er zullen soms moeilijke keuzes moeten worden gemaakt.

We stellen ons ontwerp van meerjarenplan eind september aan onze inwoners voor. Dan krijgt iedereen - ook de adviesraden - nog een finale kans om feedback te geven. In december beslist de gemeenteraad definitief over het strategisch meerjarenplan 2020 – 2025.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be