Naar inhoud
Gemeente Mol

Gezocht: vrijwillige voorzitters, secretarissen & bijzitters verkiezingen 26 mei

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 27 februari 2019

Vrijwilligers die tijdens de verkiezingen op zondag 26 mei als voorzitter, (adjunct)-secretaris of bijzitter willen optreden, mogen zich nu kandidaat stellen. De vrijwilligers moeten ouder zijn dan 18 jaar en akkoord gaan om het geheim van de stemming te bewaren. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding. Interesse? Meld je voor 1 mei bij de bevolkingsdienst in ’t Getouw of via het e-formulier op www.gemeentemol.be/verkiezingen.

Tijdens de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van 26 mei kunnen onze inwoners terecht in 30 stembureaus. Om alles in goede banen te leiden, zoeken we vrijwillige bijzitters, secretarissen en voorzitters.

Voorzitter
Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor het correcte verloop van de stemming in het stembureau waar je zetelt. Je laat je bijstaan door de secretaris en de bijzitters en bepaalt wie welke taken uitvoert. Bij problemen ben jij het eerste aanspreekpunt. Je zorgt voor het goede verloop en blijft aanwezig tot alles is afgehandeld. Je bent ook verantwoordelijk voor een correcte administratieve afhandeling van de stemming. Na het afsluiten van je stembureau, breng je de verkiezingsuitslag naar het gemeentelijk hoofdbureau in ’t Getouw.

Als voorzitter ben je aanwezig vanaf 6.30 uur en blijf je tot de verkiezingsuitslagen zijn ingegeven en geaccepteerd.

Secretaris
Als secretaris help je de voorzitter van het stembureau bij het vervullen van zijn/haar taken. Je bent, samen met de voorzitter, administratief mee verantwoordelijk en je zorgt mee voor het goede verloop van de stemming. Je blijft aanwezig tot alles is afgehandeld, samen met de voorzitter en de bijzitters van je stembureau. Na het afsluiten van je stembureau, breng je – samen met de voorzitter – de verkiezingsuitslag naar het gemeentelijk hoofdbureau in ’t Getouw.

Bijzitter
Als bijzitter voer je de administratieve taken uit die de voorzitter of secretaris jou geven. Dit kunnen verschillende taken zijn zoals:

  • Aanwezige kiezers aanvinken op de aanstippingslijsten
  • Identiteit van de kiezers nakijken
  • Inscannen van het stembiljet van de kiezers

Infoavond voorzitters en secretarissen

In de loop van mei organiseren we een infovergadering waar de voorzitters en secretarissen aanwezig moeten zijn. Tijdens deze vergadering leggen we uit wat we van de voorzitters of secretarissen verwachten.

Aanwezigheid secretarissen en bijzitters zijn van 7 tot 16.30 uur
Werk je als secretaris of bijzitter? Dan verwachten we je om 7 uur. Je blijft aanwezig tot de laatste kiezer heeft gestemd en alle administratie afgehandeld is (16 à 16.30 uur).

Vergoedingen voor alle vrijwilligers
Iedereen die op de verkiezingsdag wordt aangesteld en zetelt als voorzitter, secretaris of bijzitter, krijgt hiervoor een vergoeding (vorige verkiezingen was dat 27 euro). Op de verkiezingsdag voorzien we eten en drank voor deze vrijwillige medewerkers.

Interesse? Stel je kandidaat
Interesse om tijdens de verkiezingen als vrijwilliger aan de slag te gaan? Stel je dan voor 1 mei kandidaat bij de bevolkingsdienst in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 of via het e-formulier op www.gemeentemol.be/verkiezingen.

Meer info: bevolkingsdienst, 014 33 07 16, verkiezingen@gemeentemol.be