Naar inhoud
Gemeente Mol

Openbaar onderzoek afschaffen buurtweg nr. 181 Duinbergstraat vanaf 16 januari

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 15 januari 2019

Vanaf 16 januari tot en met 15 februari 2019 vindt een openbaar onderzoek plaats naar het afschaffen van het onverhard gedeelte van buurtweg nummer 181, Duinbergstraat. Door het aanleggen van de Zuiderring verloor dit gedeelte van de buurtweg haar nut als ontsluitingsweg. Het af te schaffen gedeelte van de buurtweg is niet meer zichtbaar op het terrein.

Van 16 januari tot en met 15 februari kan iedereen het dossier inkijken op onze dienst patrimonium, eerste verdieping in ’t Getouw. Eventuele opmerkingen of bezwaren moeten per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, dienst patrimonium, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol.

Meer info: dienst patrimonium, 014 33 08 22, openbarewerken.admin@gemeentemol.be