Naar inhoud
Gemeente Mol

Inwoners Achterbos denken constructief na over toekomst kerkgebouw

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 29 november 2018

Een vijftigtal inwoners van Achterbos verzamelde woensdagavond 28 november in basisschool De Toren om na te denken over de toekomst van het kerkgebouw. Zowel individueel geïnteresseerden als vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen waren aanwezig. De vergadering verliep in een constructieve sfeer.

De aanwezigen kregen eerst een presentatie over het kerkenplan en de gefaseerde aanpak van het herbestemmingstraject. Nadien werd aan verschillende werktafels nagedacht over behoeftes van het gehucht aan publieke infrastructuur en de mogelijke rol die het kerkgebouw hierin zou kunnen spelen.

 

Vanaf een wit blad

Het gemeentebestuur en het centraal kerkbestuur benadrukten dat het traject start vanaf een wit blad. Geen enkele mogelijkheid wordt in deze fase uitgesloten. Alle kansen worden gegeven aan lokale, publieke initiatieven. De inwoners en verenigingen van Achterbos krijgen de komende weken en maanden de ruimte om verder na te denken en onder elkaar te praten over eventuele ideeën en mogelijkheden. De herbestemming op zich zal meerdere jaren in beslag nemen.

 

Delegatie Actie M.I.N.

Er nam ook een delegatie van Actie M.I.N deel aan de gesprekstafels. Zij gebruiken op dit moment de kerk voor opslag en verdeling van goederen aan hun kansarme doelgroep. Bij aanvang van de vergadering werd de waardering voor hun initiatief nogmaals uitgesproken. Het gemeentebestuur engageert zich in elk geval om de vereniging te ondersteunen bij de zoektocht naar een nieuwe geschikte locatie, wanneer dit in de toekomst nodig zou zijn.

 

Gezamenlijke conclusies

Na afloop van de avond werden enkele gezamenlijke conclusies getrokken. Allereerst zijn de verenigingen vrij tevreden over de bestaande publieke infrastructuur die in het gehucht aanwezig is. De parochiezaal voldoet nog aan de huidige noden. De aanwezigen vinden het belangrijk om de herbestemming van de kerk te bekijken vanuit een breder ruimtelijk kader, waarin zowel de site van de school, de parochiezaal, de parkeermogelijkheden als de petanqueterreinen vervat zitten. Op die manier wordt de herbestemming van de kerk een belangrijke motor voor de gewenste verdere ontwikkeling en/of herinrichting van de dorpskern.

 

Wat nu?

Het gemeentebestuur en het centraal kerkbestuur geven nu alle kansen aan de verenigingen om onderling met elkaar in gesprek te gaan. Mogelijke ideeën, vragen en opmerkingen kunnen worden ingediend voor 1 maart. Op dinsdag 7 mei vindt om 20 uur een volgende samenkomst plaats. Op dat moment bekijken we samen de stand van zaken.

Meer info: dienst communicatie, 014 33 07 11 communicatie@gemeentemol.be