Naar inhoud
Gemeente Mol

Verkeerseducatief centrum viert 50 jaar verkeerslessen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 24 september 2018

Ben jij één van de velen die als kind verkeerslessen volgde in het verkeerspark op de Molderdijk? In juni 1968 besliste de gemeenteraad, op aangeven van de Kristoffel Stichting vzw, om in onze gemeente een verkeersklas en -park op te richten. Sindsdien wordt er aan vele duizenden kinderen verkeersles gegeven. Dit jaar viert de Kristoffel Stichting vzw, de Vereniging voor Verkeersveiligheid, 50 jaar verkeerslessen in Mol.

Onze gemeente was één van de eerste in het land met een gemeentelijke Vereniging voor Verkeersveiligheid. De eerste bekommernis ging uit naar de zwakste weggebruiker: het kind. Vandaar de verkeersklas, een project dat enkel kans had op slagen als ook de verschillende onderwijsinstellingen, politie en rijkswacht meewerkten. Hun streefdoel is kinderen vormen tot weerbare en vaardige verkeersdeelnemers. 

Verkeerspark

In 1968 worden de eerste verkeerslessen gegeven in het politiebureel. Twee jaar later, in 1970, opent het verkeerspark op de Molderdijk. Na 30 jaar intensief gebruik, zijn zowel het gebouw als het park dringend aan vernieuwing toe. In 2003 wordt een gloednieuw verkeerspark officieel in gebruik genomen. 

Aanbod verkeerslessen

Zowel kinderen als volwassenen doen verkeerskennis op in het verkeerspark:

  • Theoretische en praktische verkeerslessen voor lagere schoolkinderen (voorrangsregels, wegmarkeringen, verkeersborden, fietsvaardigheid- en behendigheidsoefeningen,…)
  • Opleiding tot gemachtigd opzichter
  • Verplichte verkeersvormingslessen voor jeugdige verkeersovertreders
  • Opfrissingscursussen voor 55-plussers
  • Fietsexamen voor leerlingen uit het zesde leerjaar tijdens ‘Week van de zachte weggebruiker’
  • Interscolaire verkeerswedstrijd voor leerlingen uit het zesde leerjaar van alle Molse scholen
  • Educatie over de dode hoek bij vrachtwagens 

Andere initiatieven in verkeerspark

Tijdens de schoolvakanties en op andere vrije dagen kunnen groepen, verenigingen,... een bezoek brengen aan het verkeerspark. Andere verkeerseducatieve projecten kunnen op aanvraag en in overleg met de lesgevers uitgewerkt worden. Zo organiseert de dienst samenlevingsopbouw jaarlijks fietslessen voor allochtonen.

Meer info:

> Verkeerseducatief centrum, 014 31 44 76, mol.verkeerspark@belgacom.net

> vzw Kristoffel Stichting, ivo.vandebroek@gmail.com