Naar inhoud
Gemeente Mol

OCMW zoekt deeltijds of voltijds verpleegkundigen voor contract onbepaalde duur

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 17 augustus 2018

Het OCMW zoekt deeltijds of voltijds verpleegkundigen voor het woonzorgcentrum in Ten Hove. Het gaat om een contract van onbepaalde duur. Interesse? Stuur je kandidatuur ten laatste op 9 september 2018 naar gemeentebestuur Mol, afdeling personeel, ter attentie van Tom Smet, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. Of via mail aan vacature@gemeentemol.be.

Als verpleegkundige sta je in voor de dagelijkse verzorging van de bejaarden. Je zoekt en hanteert de beste verpleegmethoden voor de bewoners van het woonzorgcentrum.

Je werkt in een volcontinu systeem, met vroege en late shiften en weekendshiften. De nachtshiften worden opgenomen door de nachtploeg. Sporadisch kan je gevraagd worden om ook een nachtshift op te nemen in geval van ziekte tenzij je bij de nachtploeg behoort.

Voorwaarden

Om deel te nemen aan de aanwervingsprocedure moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Houder zijn van de beroepstitel van (gegradueerd of bachelor) verpleegkundige;
    EN
  • Beschikken over een visum van verpleegkundige;
    EN
  • Beschikken over een diploma hoger onderwijs in de verpleegkunde (bachelor in de verpleegkunde of daarmee gelijkgesteld, master in de verpleegkunde) (niveau B) of beschikken over een brevet of diploma van de vierde graad van het secundair onderwijs in de verpleegkunde of van een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde (gebrevetteerd of gediplomeerd verpleegkundige) (niveau C) of het diploma van ‘gegradueerde verpleegkundige van het hoger beroepsonderwijs HBO5’ (niveau C).

Ook laatstejaarsscholieren of studenten worden toegelaten tot de selectieprocedure op voorwaarde dat ze een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum drie maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Zij leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereisten voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij het bestuur.

Je slaagt voor de aanwervingsprocedure. Deze bestaat uit een mondelinge proef.

Interesse?

Bezorg ons jouw sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae ten laatste op 9 september 2018 op volgende manier:

  • per post (poststempel geldt als bewijs) aan gemeentebestuur Mol, afdeling personeel, ter attentie van Tom Smet, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
  • via mail aan vacature@gemeentemol.be

Een kopie van je diploma OF voor laatstejaarsscholieren of studenten een studiebewijs en een verklaring zoals hierboven beschreven EN een kopie van je visum van verpleegkundige moeten uiterlijk op 16 september 2018 bezorgd worden zoals hierboven beschreven.

Enkel volledige kandidaturen worden aanvaard. Als je in aanmerking komt, ontvang je 14 dagen voor het examen een uitnodiging via aangetekende brief.

Meer info: afdeling personeel, Tom Smet, 014 33 09 52, vacature@gemeentemol.be