Naar inhoud
Gemeente Mol

Tijdelijk bijkomend verbod verkoop bepaalde vogelsoorten op dierenmarkt

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 3 juli 2018

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) legt een algemeen verbod op voor het verhandelen van bepaalde vogelsoorten. Dit om de verspreiding van de ziekte van Newcastle te vermijden. Het verbod wordt eind juli herbekeken. Tot het einde van deze maand zullen deze vogels dus ook niet verkocht worden op onze wekelijkse dierenmarkt. Meer info vind je op www.favv.be/persberichten.

Sinds maandag 2 juli legt het Voedselagentschap voor een minimale periode van 30 dagen strikte maatregelen op voor de verkoop en het verzamelen van volgende vogelsoorten:

  • verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders;
  • verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen…)

Dit verbod geldt voor het hele land en heeft tot gevolg dat deze dieren tijdelijk niet verkocht kunnen worden op onze wekelijkse dierenmarkt.

Siervogels wel welkom
Dit verbod heeft geen invloed op de verkoop van siervogels door professionele handelaars. Zo zijn bijvoorbeeld kanaries, parkieten en vinken,… nog steeds welkom op de dierenmarkt.

Tegen verspreiding ziekte van Newcastle
Het FAVV neemt deze maatregel na vaststelling van de ziekte van Newcastle waaraan bepaalde pluimvee- en vogelsoorten kunnen sterven. De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. En ook de consumptie van eieren of vlees van pluimvee houdt geen enkel risico in.

Bijkomend op verbod particuliere verkopers
Dit nieuwe verbod is bijkomstig op het verbod van het FAVV voor particuliere verkopers op onze dierenmarkt. Dit verbod werd uitgevaardigd tegen de verspreiding van vogelgriep. De particuliere verkopers mogen geen pluimvee en siervogels verkopen op de markt.

Meer info: dienst lokale economie, 014 33 08 96, lokale.economie@gemeentemol.be