Naar inhoud
Gemeente Mol

Denk mee na over de ‘woontoekomst’ van jouw gehucht

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 21 februari 2018

Het gemeentebestuur wil een ‘Woonomgevingsplan’ opstellen. Dit plan bakent duidelijk de woonkernen in de gehuchten af én bepaalt waar er appartementen mogen komen en waar niet. Ook schept het plan duidelijkheid over de mogelijkheid van tweegezinswoningen of alternatieve woonvormen in bepaalde straten of gebieden. Alle inwoners die mee willen nadenken over deze thematiek zijn welkom op één van de drie workshops in de loop van maart.

Het beleidsvoornemen om de komende jaren en decennia minder open ruimte aan te snijden betekent dat we met meer mensen op minder oppervlakte zullen moeten samenleven. Deze evolutie geldt niet alleen voor het Centrum, maar ook voor de gehuchten.

Slim en doordacht

Uiteraard moet deze ‘verdichting’ op een slimme en doordachte manier gebeuren, zodat de woon- en leefkwaliteit zowel voor bestaande als nieuwe bewoners gegarandeerd is. Niet overal zijn appartementen gepast of wenselijk. Bovendien bestaan er nog andere woonvormen die dezelfde doelstelling nastreven, bijvoorbeeld tweegezinswoningen, cohousing of gemeenschappelijke woonprojecten.

Een Woonomgevingsplan bakent in de verschillende gehuchten duidelijk de woonkernen af. Daarnaast kan er bepaald worden hoeveel bouwlagen en wat het maximale gabarit is binnen de zones waar appartementen toegelaten zijn. Meteen wordt ook duidelijk waar appartementen niet aan de orde zijn.

Duidelijkheid creëren

Een Woonomgevingsplan wordt opgesteld voor het volledige Molse grondgebied buiten het RUP Centrum. Dit plan vormt in eerste instantie een richtinggevend kader voor toekomstige bouwprojecten. In een latere fase kan het worden omgezet in een stedenbouwkundige verordening en of een zogeheten Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).

Mee nadenken

Tijdens de workshops krijgen de inwoners de kans om in kleine groepjes mee na te denken over deze thema’s. Wat zijn hun bekommernissen? Welke woonvormen zijn aangewezen? We organiseren drie workshops, waarbij er telkens een cluster van gehuchten en gebieden wordt besproken.

Wat na de workshops?

De resultaten van de workshops zullen worden gebruikt voor het opstellen van een ontwerp van Woonomgevingsplan. Dit zal vervolgens publiek worden voorgesteld, waarna er een periode volgt voor opmerkingen en suggesties. Na deze fase volgen eventuele aanpassingen en een definitieve vaststelling van het Woonomgevingsplan voor onze gemeente.

Praktisch

De workshops vinden plaats op volgende momenten:

  • Voor Millegem, Ezaart, Europawijk, Hessie, Volmolen en Heidehuizen op donderdag 15 maart in zaal Miloheem, start om 19.30 uur
  • Voor de gehuchten Ginderbuiten, Achterbos, Donk, Sluis en omgeving Galbergen & Kapellestraat op maandag 19 maart in school Ginderbuiten, start om 19.30 uur
  • Voor Postel, Rauw, Gompel en Wezel op donderdag 22 maart in Hof van Rauw, start om 19.30 uur

Wil je deelnemen? Schrijf dan vooraf in via het e-formulier op www.gemeentemol.be/woonomgevingsplan.

Gespreksavond met de Vlaamse Bouwmeester

Het startschot voor het opstellen van een Woonomgevingsplan wordt gegeven op 28 februari. Alle inwoners zijn dan om 19 uur welkom op een boeiende gespreksavond in Zaal ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 in Mol. Die avond ontvangen we de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck en ruimtelijk planner Guy Vloebergh van Omgeving. Het centrale thema van de avond luidt: ‘Hoe maken we in Mol ruimte voor mens en natuur?’. Deze gespreksavond vormt een uitstekende inhoudelijke introductie op de latere workshops.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be