Naar inhoud
Gemeente Mol

Ontwerpen centrale kinderopvang en kampgebouw op de Galbergen zijn klaar

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 29 januari 2018

De ontwerpplannen voor de realisatie van de nieuwe centrale kinderopvang en het kampgebouw op de Galbergen zijn klaar én ingediend voor een omgevingsvergunning. Hiermee zitten we in de laatste rechte lijn om dit groendomein in het hart van onze gemeente een nieuwe toekomst te geven waarbij kinderen centraal staan. Bedoeling is dat de werken voor beide bouwprojecten begin oktober starten. Wanneer de bouwwerken verlopen zoals voorzien, dan worden de nieuwe gebouwen een jaar later in gebruik genomen.

Vooraleer architecten aan de slag konden voor het uitwerken van ontwerpen voor de nieuwe centrale kinderopvang en een kampgebouw op de site van de Galbergen, was een wijziging van het gewestplan noodzakelijk. Het vroegere kampgebouw, opgetrokken in 1957, de huidige zorgboerderij en het gebouw voor de speelpleinwerking op domein Galbergen lagen volgens het gewestplan in parkgebied. Hierdoor konden deze gebouwen enkel verbouwd worden op de oppervlakte die vergund is. Ook de zone achter deze gebouwen was parkgebied waar niet mocht gebouwd worden. Om de bestemmingen van het gewestplan te wijzigen, was de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) noodzakelijk.

De gewestplanbestemming van de percelen met daarop het oude kampgebouw, de zorgboerderij en het gebouw voor de speelpleinwerking, veranderde van parkgebied naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen. Ook de gewestplanbestemming van een aantal onbebouwde percelen achter de huidige gebouwen veranderde van parkgebied naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen. Hierdoor konden deze gebouwen uitbreiden of afgebroken en herbouwd worden.

Het bos aan de andere kant van de Don Boscostraat, op het gewestplan ingekleurd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen, werd omgevormd naar parkgebied. Beide zones zijn qua oppervlakte vergelijkbaar waardoor we kunnen spreken van een ‘bestemmingsruil’.

Nieuwe centrale kinderopvang

De huidige kinderclub ’t Krekeltje op de Molderdijk, het voormalige vredegerecht, heeft zijn beste tijd gehad. Het gebouw is verouderd en het biedt niet de mogelijkheden die in een buitenschoolse kinderopvang aanwezig moeten zijn: flexibele speelruimtes, rustige ruimtes waar kinderen zich even kunnen terug trekken, een bureau en ontvangstruimte voor de ouders,… Al enkele jaren worden daarom tijdens de zomervakantie extra ruimtes in het nabijgelegen Verkeerseducatief Centrum omgetoverd tot een speelparadijs voor de allerkleinsten. Enkel zo kunnen we op een kwaliteitsvolle manier inspelen op de stijgende vraag naar kinderopvang.

Samenwerking school en kinderopvang

In de visie om onderwijs en kinderopvang zo nauw mogelijk te laten samenwerken, werd beslist om de centrale kinderopvang te lokaliseren in de directe omgeving van de in 2015 gerealiseerde nieuwbouw voor school Saigo. Hierdoor kunnen lokalen dubbel gebruikt worden.

De Galbergen is met zijn bosrijke omgeving ideaal om te spelen. Bovendien is het centraal gelegen in onze gemeente en makkelijk bereikbaar voor alle Molse ouders.

De realisatie van de nieuwe centrale kinderopvang omvat een nieuwbouw en een renovatie van een bestaand ouder schoolgebouw van Saigo. Alles wordt gelijkvloers voorzien, met uitzondering van een kelder voor de opslag van speelmateriaal. Beide gebouwen vormen samen een omsloten buitenspeelruimte. Voor- en naschools biedt de kinderopvang plaats aan 60 kinderen. Tijdens de zomervakantie en andere vakantieperiodes wordt ook de infrastructuur van Saigo ingeschakeld, waardoor de capaciteit stijgt naar 150 kinderen. Op dat moment worden bijvoorbeeld ook de refter en de grote speelplaats van Saigo door de kinderopvang gebruikt.

Kampgebouw en opleidingslocatie voor nieuwe monitoren

Naast Jeugdkamp De Maat realiseren we met het kampgebouw op de Galbergen een tweede gemeentelijke locatie waar jeugdverenigingen en groepen op kamp kunnen. Ook voor de vzw Speelpleinen Galbergen is het nieuwe kampgebouw van groot belang. Vroeger organiseerde de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) jaarlijks meerdaagse cursussen in het oude kampgebouw. Hierdoor stroomden de deelnemers gemakkelijk door naar de speelpleinwerking. Sinds de cursussen op een andere plek plaatsvinden, hebben de deelnemers minder voeling met speelplein Galbergen. Een terugkeer naar de Galbergen zal de speelpleinwerking ongetwijfeld een nieuwe boost geven. Zo is domein Galbergen een prachtlocatie voor speelpleinwerking: de ligging op wandel- en fietsafstand van het station, de voordelen van de natuur,…

Een nieuwe kampplaats biedt nog meer voordelen voor de speelpleinwerking. De samenwerking tussen de kampgroepen en de speelpleinwerking tijdens de zomervakanties vormt een extra toegevoegde waarde: samen een spel spelen, ervaringen uitwisselen,…

Het nieuwe kampgebouw wordt gerealiseerd door het bestaande gebouw tot op de basisstructuur te strippen en uit te breiden. Het deel waar nu de keuken en de berging gevestigd zijn, wordt volledig afgebroken. Om te voldoen aan de strenge energienormen krijgt het gebouw een dikke isolatielaag aan de buitenzijde, waarna de muren met dakpannen worden afgewerkt. Met dit natuurlijk materiaal integreert het gebouw zich maximaal in de groene omgeving.

Op het gelijkvloers krijgt de bestaande polyvalente zaal een uitbreiding met aanpalend een nieuwe keuken.  In het nieuwe deel van het toekomstige kampgebouw komt opbergruimte. Op de bovenverdieping voorzien we 14 slaapvertrekken voor minimum 90 bedden. Bij het ontwerp van het kampgebouw ging zeer veel aandacht naar een maximale toegankelijkheid.

De indeling van de slaapvertrekken voor 4, 6, 8, 10 of 12 bedden kan nog worden aangepast. De ingang van het kampgebouw wordt geheroriënteerd naar de Speelpleinstraat. Op die manier wordt de omgeving van de speeltuin autoluw. Ter hoogte van de nieuwe ingang komt een overdekt terras.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be