Naar inhoud
Gemeente Mol

Aanleg fietspaden langs N136 Balen – Mol start na de kerstvakantie

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 5 december 2017

Na de kerstvakantie start de aanleg van vrijliggende fietspaden langs beide zijden van de N136 tussen het rondpunt op de Soef (Balen) en het kruispunt met de Kiezelweg (Mol). De werken verlopen in verschillende stappen, startend met het rooien van de bomen en het verwijderen van alle obstakels in de voortuinen. Nadien volgen de nutsmaatschappijen met het vernieuwen en ondergronds brengen van de kabels. Tenslotte start de aannemer met de aanleg van de fietspaden in drie grote fasen. De totale werkduur bedraagt meer dan een jaar. In de loop van het voorjaar 2019 moet het volledige project afgerond zijn. Om de hinder voor omwonenden en handelaars te beperken, geldt per fase een aangepaste bereikbaarheid en bijhorende omleiding. Maandagavond 4 december werd de planning en fasering gepresenteerd aan de betrokken bewoners en handelaars in vrijetijdscentrum De Kruierie in Balen.

De realisatie van veilige fietspaden langs de gewestweg N136 over de gemeentegrens van Mol en Balen loopt achter de schermen al meerdere jaren. De totale afstand van het traject bedraagt een viertal kilometer. Met de komst van deze fietspaden realiseren we een belangrijke missing link.

In 2006 werd het dossier opgestart met eerste technische voorstudies en een subsidieaanvraag. De aankoop van de vereiste gronden van de aanpalende bewoners en handelaars startte in 2012. Dankzij de bereidwillige medewerking van de meeste betrokkenen verliepen deze aankopen bijzonder snel in vergelijking met andere projecten.

Eind 2016 werd voor het project een stedenbouwkundige vergunning uitgereikt. In de zomer van 2017 kreeg aannemer Deckx de opdracht toegewezen na een aanbestedingsprocedure. De start van de werken is voorzien voor de tweede week van 2018, na de kerstvakantie.

Kostprijs

Het project kost in totaal 5,4 miljoen euro, verdeeld over Balen, Mol en het Agentschap Wegen en Verkeer. Een groot deel van het gemeentelijk aandeel wordt vanuit Vlaanderen gesubsidieerd. De gemeentebesturen coördineren de realisatie.

Aanleg in drie grote stappen

De realisatie gebeurt in drie stappen. In januari worden de bomen langs het traject gerooid en verwijdert de aannemer alle resterende obstakels (afsluitingen, hagen, brievenbussen,…) in de voortuinen. Deze moeten plaats maken voor het nieuwe fietspad. Ter hoogte van de werfzone waar de bomen worden gerooid, wordt de weg volledig afgesloten en geldt er een bewegwijzerde omleiding.

In de volgende stap – eind januari – starten de nutsleidingen met het vernieuwen en ondergronds brengen van verschillende kabels en leidingen. Deze werken starten ter hoogte van het rondpunt met de Soef in Balen. Deze werfzone van ongeveer 100 à 150 meter verplaatst zich stapsgewijs richting Kiezelweg. Omdat het grootste deel van deze werken in de bermen plaatsvindt, blijft beurtelings verkeer – geregeld door tijdelijke verkeerslichten – steeds mogelijk.

Wanneer de nutsmaatschappijen vermoedelijk eind april voorbij het kruispunt met de Wezelbaan zijn, start aannemer Deckx met de feitelijke heraanleg. Dit is de derde stap in de realisatie van de fietspaden.

Gefaseerde aanleg van fietspad

  • Tussen rondpunt Soef en Wezelbaan

    Voor een periode van ongeveer vier maanden concentreert de aannemer zich op het gedeelte tussen het rondpunt Soef en de Wezelbaan. Het kruispunt met de Wezelbaan blijft met uitzondering van een tweetal weken in augustus de volledige periode open. Tijdens deze fase zullen de nutsmaatschappijen actief zijn in het gedeelte tussen de Wezelbaan en de Zuiderring (N71).
  • Tussen Wezelbaan en Zuiderring (N71)

    Wanneer deze fase is afgerond, concentreert de aannemer zich op het stuk tussen het kruispunt met de Wezelbaan en de Zuiderring. Deze fase duurt vijf tot zes maanden. Op dat moment zijn de nutsmaatschappijen al opgeschoven naar het laatste gedeelte tussen de Zuiderring en de Kiezelweg.
  • Tussen Zuiderring (N71) en Kiezelweg

    In een laatste fase legt de aannemer het fietspad aan tussen de Zuiderring (N71) en de Kiezelweg. Dit gebeurt in twee tussenfases, waarbij de grens van de twee tussenfases in het midden ligt (ongeveer ter hoogte van Carolus Tours). Deze laatste fase neemt in totaal een vijftal maanden in beslag.

Omleidingen

De omleidingen veranderen volgens de verschillende stappen en de voortgang van de werf. Het vrachtverkeer moet tijdens de volledige duur van het project omrijden via de Zuiderring (N71) – N18 (Molderdijk – Molsesteenweg – Vaartstraat) en N136 (Kerkstraat), en omgekeerd.

De werfzone voor de nutsmaatschappijen leidt enkel tot beurtelings verkeer ter hoogte van hun werfzone, over een afstand van 100 à 150 meter.

Voor het personenvervoer verandert de kleinere omleiding tijdens de verschillende fasen. Hiervoor werd per fase een overzichtsplannetje opgemaakt. Het sluiten van het kruispunt met de Wezelbaan heeft eveneens een impact op de omleiding.

Meer info: