Naar inhoud
Gemeente Mol

Dierenmarkt lijdt zwaar onder verbod voor particuliere vogelverkopers

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 29 november 2017

Onze wekelijkse dierenmarkt op zondag heeft zwaar te lijden onder het verbod van het FAVV voor particuliere vogelverkopers. Het gemeentebestuur deelt de bezorgdheid van het FAVV omtrent de verspreiding van vogelgriep, maar begrijpt niet waarom het verbod voor gelegenheidsverkopers voor onbepaalde duur geldt. Wanneer deze situatie nog lang aanhoudt, dan verdwijnt het unieke karakter van onze dierenmarkt. De mix van professionele marktkramers en gelegenheidsverkopers vormt juist de aantrekkingskracht van deze wekelijkse traditie.

Het gemeentebestuur krijgt op de markt veel kritiek van gelegenheidsverkopers die niet begrijpen waarom het FAVV deze maatregel blijft aanhouden. Omdat het grootste gevaar voor de vogelgriep geweken is, versoepelde het FAVV in de zomer de maatregelen voor de verkoop van pluimvee en vogels op publieke markten. Particuliere gelegenheidsverkopers blijven evenwel voor onbepaalde tijd geweerd.

Het gemeentebestuur staat machteloos tegenover de situatie. Uiteraard respecteren wij de maatregelen van het FAVV en passen we deze strikt toe. Wel stellen we vast dat het aantal standhouders en bezoekers op onze wekelijkse dierenmarkt zienderogen daalt. Tijdens de topmaanden in de zomer zitten we wekelijks aan een 60 à 70 particuliere en 30 professionele standhouders. Deze worden – conform de wetgeving - strikt gescheiden van elkaar opgesteld. 

Ook controle op particuliere verkopers

Het gemeentebestuur investeert veel middelen in het bewaken van de gezondheid van de dieren. Elke zondag is er een dierenarts aanwezig die de gezondheid en het welzijn van de dieren controleert. Zieke dieren worden onmiddellijk van de markt verwijderd. Voor particuliere verkopers van pluimvee en vogels gelden nog extra regels. Zij mogen – net als de handelaars - enkel deelnemen na het tonen van de wettelijk vereiste inentingsbewijzen. Daarnaast moeten zij voor vogels via de kwekerskaart en de voetringen aantonen dat het gaat om eigen kweek.

Snelle evaluatie

Het gemeentebestuur vraagt het FAVV om de noodzakelijkheid van het verbod op particuliere vogel- en pluimveeverkopers op korte termijn grondig te evalueren én te motiveren. Het gevolg van het langdurige behoud van deze maatregelen – met name het verdwijnen van een eeuwenoude traditie – moet in verhouding staan met de effectieve bescherming die een maatregel biedt.

Als gemeentebestuur hopen wij alvast gelegenheidsverkopers van vogels en pluimvee opnieuw zo snel mogelijk te ontvangen op onze wekelijkse dierenmarkt.

Meer info: dienst lokale economie, 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be