Naar inhoud
Gemeente Mol

Zuiderring krijgt vroeger snelheidsregime terug

zuiderring
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 9 augustus 2017

Het gemeentebestuur heeft een akkoord afgesloten met het Agentschap Wegen en Verkeer om het vroegere snelheidsregime op de Zuiderring opnieuw in te voeren. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het ontwerp van Ministerieel Besluit dat na een overlegvergadering door het Agentschap Wegen en Verkeer werd opgesteld. Wanneer dit besluit de komende weken ondertekend wordt door de Vlaamse minister voor mobiliteit, kunnen de nodige signalisatieaanpassingen op het terrein gebeuren. Dit betekent dat de borden 70 per uur voor elk kruispunt zullen verdwijnen en dat het algemene snelheidsregime opnieuw 90 per uur wordt.

De invoering van een gefragmenteerde snelheidsverlaging van 90 naar 70 kilometer per uur ter hoogte van de kruispunten deed heel wat stof opwaaien. Het zorgde voor een beperkte doorstroming waardoor er problemen ontstonden met onze woonstraten en centrumgebieden. De snelheidsverlagingen ter hoogte van de kruispunten verhoogde ook het risico op kop-staart aanrijdingen. Het gemeentebestuur ontving talrijke reacties van misnoegde automobilisten die de gewijzigde situatie als veel onveiliger ervaarden.

Na een open brief aan Vlaamse mobiliteitsminister Ben Weyts ontvingen we verontschuldigingen over het invoeren van deze snelheidsaanpassingen zonder advies van het gemeentebestuur. De minister gaf meteen ook de opdracht aan het Agentschap Wegen en Verkeer om met het gemeentebestuur te overleggen.

Opnieuw naar vroegere situatie

Tijdens dit overleg werd afgesproken om terug te keren naar de vroegere situatie. Dit betekent dat de snelheidsverlagingen naar 70 per uur ter hoogte van de kruispunten verdwijnen en dat er opnieuw een algemene maximumsnelheid komt van 90 per uur over de volledige Zuiderring op ons grondgebied. De enige uitzondering blijft de Simonsebrug in Ginderbuiten waar ter hoogte van de aansluitingen met het industriegebied een snelheidsbeperking tot 70 per uur wel aangewezen is.

In de loop van september

Het gemeentebestuur hoopt dat het Ministerieel Besluit snel ondertekend wordt én dat de nodige signalisatieaanpassingen op het terrein meteen aansluitend plaatsvinden. We vermoeden dat dit in de loop van september zal zijn. Tot dan blijven de bestaande snelheidsborden integraal van kracht.

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be