Naar inhoud
Gemeente Mol

Openbaar onderzoek naar bouw geothermiecentrale door VITO

maandag 30 januari 2017

VITO diende een aanvraag in om in de Lichtstraat een geothermiecentrale met bezoekerscentrum en parking te bouwen. Deze werken zijn de volgende stap in de realisatie van het geothermieproject. Binnen de procedure voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning loopt er een openbaar onderzoek van 3 februari tot en met 4 maart 2017.

Na de eerste testboring en de tweede boring zijn alle ondergrondse werken voor de realisatie van een geothermiecentrale achter de rug. Daardoor was het mogelijk om de boortoren op de site af te breken. De volgende stap is het realiseren van het bovengrondse deel van de geothermiecentrale: warmtewisselaars en pompen. Naast deze technische installaties voorziet VITO ook nog een bezoekerscentrum en een parking.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 3 februari tot en met 4 maart 2017 kan elke geïnteresseerde de plannen inkijken op de dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping ’t Getouw, Molenhoekstraat 2. Een bezwaarschrift met eventuele opmerkingen op de plannen kan je in deze periode indienen tegen ontvangstbewijs. Je kan het ook opsturen naar het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2 in Mol. Na het openbaar onderzoek beslist het gemeentebestuur over het toekennen van de stedenbouwkundige vergunning.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, ro@gemeentemol.be, 014 33 08 30