Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeentebestuur presenteert plannen herinrichting begraafplaats Rauw

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 15 december 2016

De begraafplaats van Rauw komt als volgende aan de beurt om te worden heringericht en verfraaid. Woensdagavond 14 december stelde het gemeentebestuur de intenties en plannen voor aan nabestaanden, inwoners van Rauw en overige geïnteresseerden. Vooraleer de plannen kunnen worden gerealiseerd, moet een aantal graven ouder dan 30 jaar worden ontgraven. Hiervoor start op 1 januari 2017 de wettelijke procedure. Dit geeft nabestaanden de kans om eventueel bezwaar aan te tekenen. Alle plannen vind je op www.gemeentemol.be.

De huidige begraafplaats van Rauw kampt met een ernstig plaatsgebrek. Daardoor zijn klassieke ontgravingen binnenkort niet meer mogelijk en is er geen plaats voor een nieuw columbarium, urnenveld en strooiweide. Daarnaast verdient ook deze begraafplaats een ‘upgrade’ op vlak van infrastructuur en toegankelijkheid.

Ruimte creëren

Om de uitgewerkte plannen te realiseren, moet er ruimte gecreëerd worden. Dit betekent dat alle graven ouder dan 30 jaar – waarvoor de concessie is verstreken – zullen worden ontgraven. De menselijke resten worden met de nodige waardigheid verzameld en herbegraven in een ossuarium. Dit ossuarium krijgt een passende gedenkplaat met de vermelding van alle namen.

Bekendmakingsplicht

Vooraleer een ontgraving kan worden uitgevoerd, bestaat er een bekendmakingsplicht met inspraakmogelijkheden. Zo verschijnt er een informatiebordje aan elk graf waarvoor de intentie tot ontgraven bestaat. Dit bordje blijft minstens een jaar staan. Daardoor krijgen nabestaanden de kans om eventueel bezwaar aan te tekenen. In dat geval blijft het graf bestaan, maar zal een eventuele latere ontgraving niet meer op kosten van het gemeentebestuur gebeuren.

Onderhoudsplicht

Bovendien nemen de nabestaanden door dit bezwaar een onderhoudsplicht op zich. Wanneer de grafzerk verwaarloosd wordt, krijgt het gemeentebestuur de mogelijkheid om het graf op kosten van de nabestaanden te verwijderen. In totaal komen 238 oude graven in aanmerking voor verwijdering. Daarnaast zijn er nog 149 graven tussen de 10 en 30 jaar. Voor deze graven stellen we een verplaatsing voor. Kindergraven, het erepark voor oud-strijders en graven jonger dan tien jaar blijven onaangeroerd.

Verfraaiing

Wanneer de ontgravingen en verplaatsingen door een gespecialiseerde aannemer zijn uitgevoerd, kan de verfraaiing en herinrichting van de begraafplaats starten. Hiermee volgt Rauw het voorbeeld van de begraafplaatsen van Achterbos, Donk, Ezaart, Ginderbuiten, Gompel, Kruisven, Millegem en Sluis.

De herinrichting moet de begraafplaats transformeren in een serene en authentieke plaats. Toegankelijkheid door de aanleg van verharde paden vormt een prioriteit. Ook komt er een centrale afscheidsruimte met een overkapping. De kindergraven krijgen met hartvormige betonelementen extra aandacht. Er komen nieuwe planten: hoogstambomen, bloesembomen, hagen, bodembedekkers, grasmatten,… Fietsrekken en zitbanken zorgen voor extra bezoekerscomfort.

Timing?

Qua timing loopt het openbaar onderzoek van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018. In de loop van 2018 voert een aannemer de ontgravingen en verplaatsingen uit. Aansluitend volgt dan de heraanleg van de begraafplaats.

Afspraak

Wens je als nabestaande in alle rust en privacy een bespreking met onze dienst begraafplaatsen? Je kan hiervoor gerust een afspraak maken.

Meer info: dienst begraafplaatsen, 014 33 08 22, begraafplaatsen@gemeentemol.be