Naar inhoud
Gemeente Mol

2 Molse mondiale verenigingen ontvangen financiële steun van HidroPlus - Pidpa

20230323_HI_JamiProductions_Pidpa_Hidroplus_2023-042
donderdag 30 maart 2023

2 Molse mondiale verenigingen kregen op 23 maart een cheque overhandigd van HidroPlus - Pidpa. In totaal gaat het om bijna 8.500 euro die verdeeld wordt over de waterprojecten van het Kara karacomité Mol en Damiaanactie. Met ‘HidroPlus – Help de wereld aan water’ steunt Pidpa ontwikkelingsprojecten die zorgen voor duurzame watervoorziening en afvalwaterbehandeling voor iedereen. De HidroPlus-cheques worden door Pidpa jaarlijks uitgereikt rond Wereldwaterdag.

Elk jaar op Wereldwaterdag staan de media vol van berichten over waterellende. De focus ligt dan vaak op de problemen waar vele mensen in deze wereld nog mee te kampen hebben: een gebrek aan zuiver water en aan sanitaire voorzieningen met alle gevolgen van dien. Pidpa wil eerder de focus leggen op mogelijke oplossingen. Daarom reiken ze elk jaar rond Wereldwaterdag de HidroPlus-prijzen uit.

Water wereldwijd

Verschillende Molse mondiale verenigingen zetten zich, samen met hun lokale partners, in voor water wereldwijd. Vaak gaat het om projecten rond WASH (water, sanitatie en hygiëne). Dit jaar krijgen 2 Molse verenigingen steun via HidroPlus.

  1. Kara Karacomité Mol: Toegang tot drinkbaar water en sanitatie voor de bevolking van de gemeente Kara Kara in het zuiden van Niger (5.000 euro)

Kara Kara, sinds 2007 onze zustergemeente in Niger, kampt met een groot drinkwatertekort. Het waterproject dat het Kara Karacomité wil ondersteunen is onderdeel van een gemeentelijk drinkwater en sanitair programma, dat op zijn beurt weer onderdeel is van het nationaal plan voor drinkwater en sanitatie. De bijdrage van het Kara Karacomité aan het gemeentelijk plan omvatte tussen 2016-2018 6 herstellingen van bestaande drinkwatervoorzieningen, tussen 2019-2021 in 10 dorpen herstellingen en bouw van grote drinkwaterinstallaties van 6.000 liter met wasbekkens, afvoer van afvalwater en de oprichting van beheerscomités in de 10 dorpen. Het nieuwe project 2022-2025 voorziet elk jaar in 1 bijkomend dorp onder andere het herstellen en bouwen van een drinkwatervoorziening van 6.000 liter met wasbekken en afvalwaterverwerking en de bouw van 2 sanitaire blokken in de lagere school van het dorp met watervoorziening voor de school. Meer info: www.karamol.be

 

  1. Damiaanactie: Herstellen water- en sanitaire voorzieningen lepradorp Village de la Rive in Kinshasa, de hoofdstad van D.R. Congo (3.437,5 euro)

Dit lepra-dorp werd lang geleden gebouwd als annex aan een lepra-referentiehospitaal. Het werd bijna 20 jaar geleden hersteld door Damiaanactie: er werd toen een boorbron gestoken en een leiding gelegd naar twee openbare kranen en een sanitair blok. De installatie is ondertussen verouderd en te klein. In het dorp wonen nu nog 13 lepragehandicapten met hun partners, kinderen, kleinkinderen, samen meer dan 200 mensen. Damiaanactie wou initieel het blok herstellen, maar dankzij de gulheid van gemeente en HidroPlus, en op vraag van de dorpsbewoners, wordt er een nieuwe blok gebouwd. De bestaande beerput wordt geopend, geleegd, ontstopt, en op de nieuwe toiletten aangesloten zodat de mensen weer toegang hebben tot aanvaardbaar douches en sanitair. Meer info: www.damiaanactie.be

Meer info:

> www.pidpa.be/over-pidpa/engagement/hidroplus

> dienst samenlevingsopbouw, 014 33 15 63, samenlevingsopbouw@gemeentemol.be