Naar inhoud
Gemeente Mol

Start aanmeldingsperiode secundaire scholen: meld je kind aan voor 21 april

2403 Aanmelden secundair
maandag 27 maart 2023

De aanmeldingsperiode voor de secundaire scholen start op maandag 27 maart (9 uur) en loopt tot 21 april (23.59 uur). Het specifieke moment van aanmelden is niet belangrijk. Wanneer de capaciteit van een school overschreden wordt, bepaalt het toeval wie zich mag inschrijven. Afstand tot de school heeft geen belang. Alle leerlingen die volgend schooljaar de overstap maken naar het eerste middelbaar, moeten zich eerst online aanmelden vóór ze zich kunnen inschrijven op een secundaire school. Dus, maak een lijstje van je schoolvoorkeuren en meld aan voor 21 april!

Je meldt online aan via www.gemeentemol.be/aanmelden-secundair.

Tot nu toe verliep inschrijven op een middelbare school in onze gemeente chronologisch: de ouder die eerst was, kon eerst inschrijven. Met het nieuwe aanmeldingssysteem geven we alle kinderen gelijke kansen in het maken van een schoolkeuze.

Aanmelden in verschillende stappen

Alle kinderen die in schooljaar 2023-2024 starten in een middelbare school in 1A of 1B, melden zich aan. De aanmeldingsprocedure verloopt in verschillende stappen:

 1. Digitaal aanmelden tussen 27 maart en vóór 21 april
  Tussen maandag 27 maart en vrijdag 21 april meld je jouw kind aan via www.gemeentemol.be/aanmelden-secundair. Selecteer meerdere scholen en bepaal de volgorde. Weet je nog niet of je kind het getuigschrift van de lagere school behaalt (A-stroom)? Meld dan zowel voor de A- als de B-stroom aan. Je kiest bij je aanmelding nog niet voor een specifieke richting. Dat doe je pas bij de effectieve inschrijving.

 2. Toewijzing school vanaf 22 april tot 15 mei
  Als er voldoende plaatsen beschikbaar zijn, krijg je automatisch de school van je eerste voorkeur toegewezen. Enkel bij een tekort aan plaatsen bepaalt het systeem op basis van toeval – dus niet door het tijdstip van aanmelden – wie uit de boot valt. Tussen zaterdag 22 april en maandag 15 mei ontvang je een mail met een inschrijvingsticket voor de toegewezen school. Als je nadien op je tijd inschrijft, is je kind zeker van een plaatsje voor het volgende schooljaar!

 3. Inschrijving tussen 16 mei en 12 juni
  Je verzilvert je inschrijvingsticket en schrijft tussen dinsdag 16 mei en maandag 12 juni in bij de toegewezen school. Maak hiervoor een afspraak met de school. Bij inschrijving kies je ook welke richting je kind wil volgen.

  Vanaf 13 juni verlies je deze plaats en gaat de voorbehouden plaats naar een ander kind.

 4. Vanaf 16 mei: vrije inschrijving voor de vrije plaatsen
  Meldde je je kind niet aan? Dan kan je vanaf dinsdag 16 mei rechtstreeks inschrijven voor de nog vrije plaatsen op de school van jouw keuze. Of er nog vrije plaatsen zijn en hoeveel, maken de scholen via hun website bekend.

Toewijzing plaatsen

De computer verdeelt de plaatsen op basis van ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Het systeem probeert zo veel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een selectie van alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt daarna de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe.

Pas als er te weinig plaatsen zijn in een school, is de volgorde van belang. De leerlingen met een hoger cijfer dan de voorziene capaciteit, kunnen dan niet inschrijven op hun eerste voorkeurschool.

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen toe op basis van toeval.  

Voorrangsgroepen

Bij aanmelding zijn er voorrangsgroepen waarvan de kinderen als eerste gerangschikt worden. Tot deze voorrangsgroepen behoren:

 • de kinderen van het schoolpersoneel,
 • de broers en zussen van leerlingen die al les volgen in het secundair onderwijs op de campus van aanmelding.

Deze leerlingen zijn zeker van hun plaats. Als jouw kind tot een van voorrangsgroepen behoort, moet je dit bij de aanmelding aangeven. Hou hiervoor zeker het rijksregisternummer van het personeelslid of broer/zus bij de hand bij de aanmelding. De school waarvoor je deze voorrang aanvraagt, gaat na of jouw kind voldoet aan de voorwaarden. Als dit niet zo is, brengen ze jou hiervan op de hoogte. Er is geen aparte aanmeldingsperiode voor voorrangsgroepen.

Centraal aanmeldingssysteem voor de regio

De secundaire reguliere scholen in onze regio (Geel, Westerlo, Kasterlee, Vorselaar, Herentals, Mol) werken samen voortaan met één centraal aanmeldingssysteem. Het gemeentebestuur zorgt in samenwerking met de scholen voor een duidelijke communicatie naar de betrokken ouders.

Wat met buitengewoon onderwijs en Europese School?

Het aanmeldingssysteem geldt niet voor het buitengewoon onderwijs (Gibbo Galbergen) en de Europese School. Wil je je kind inschrijven in het buitengewoon onderwijs, dan gebeurt dit rechtstreeks op de betrokken school met het attest van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

Vragen?

Weet je niet of je moet aanmelden voor 1A of 1B? Contacteer dan de basisschool van je kind. Ook het CLB kan je verder helpen.

Hulp nodig bij het online aanmelden? Neem contact op met

 • je basisschool
 • de secundaire school van jouw keuze
 • gemeente Mol: onderwijsregie@gemeentemol.be, 0475 75 41 18 (elke werkdag van 9 tot 12 uur), Jakob Smitslaan 24