Naar inhoud
Gemeente Mol

Beurtelings verkeer Ezaart (N103) nog tot en met 24 maart voor aanplanten haag

0903 Beurtelings verkeer ezaart
vrijdag 17 maart 2023

Het beurtelings verkeer op Ezaart (N103) blijft nog tot en met vrijdag 24 maart gelden. Tot dan werkt de aannemer aan de aanplanting van een nieuwe haag. Op 17 en 18 maart wordt de plantzone nog voorbereid. Ter hoogte van de mobiele werfzone (maximum 50 meter) geldt beurtelings verkeer.

De werken vinden plaats op Ezaart (tussen Slagmolenstraat en Weverstraat). De haagplanten (liguster) moeten het fietspad fysiek nog meer afscheiden van de rijbaan. Zo verhogen we de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Daarnaast moet de aanplanting het probleem van opspattend modder en vuil tegen de huizen oplossen.

Heraanleg Ezaart (N103), 2021

In 2021 werd het gedeelte van Ezaart (N103) tussen Slagmolenstraat en Korenstraat heraangelegd. Dit gedeelte van de straat werd voorzien van een volledig gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw ingerichte rijbaan.

Tussen de Slagmolenstraat en de Weverstraat kreeg deze gewestweg een afgescheiden fietspad. In de oorspronkelijke plannen werd tussen de rijbaan en het fietspad enkel een zachte berm voorzien met gras. De bewoners ondervinden evenwel hinder van opspattend vuil en modder in deze berm. Het aanplanten van een haag moet dit probleem oplossen. Bovendien verhoogt de haag de fietsveiligheid in dit gedeelte van de straat.

Meer info:

> verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be 

> openbare werken, 014 33 08 19, openbarewerken@gemeentemol.be