Naar inhoud
Gemeente Mol

Neem het Centrum mee in handen: kom naar startmoment Veerkrachtige dorpen

0203 Veerkrachtig Centrum
dinsdag 14 maart 2023

Mol-Centrum is in volle evolutie. Hoe zit dat voor haar vele wijken? Wat zijn de noden en behoeften? En waar liggen de kansen? Deze en nog veel andere vragen komen aan bod in het traject ‘Veerkrachtig dorpen’. Heb je zin om samen met je wijkgenoten de toekomst van Mol-Centrum mee uit te tekenen?  Dan ben je welkom op de startmomenten. Zaterdag 18 maart vind je ons van 14 tot 17 uur op het Baron van Eetveldeplein 2. Dinsdag 21 maart staan we van 9 tot 12 uur in Kloosterstraat 1. Kom langs en maak van het Centrum een nog betere plek om te wonen!

Het steeds meer stedelijk karakter van het Centrum brengt heel wat nieuwe uitdagingen met zich mee. De gemeente gaat daarmee aan de slag. Samen met de inwoners tekenen we een toekomstvisie uit voor de wijken van Mol-Centrum.

Het Centrum verdeeld in vier wijken

Omdat het Centrum te groot is om in één geheel op te nemen in het project Veerkrachtige dorpen, organiseren we de komende 2,5 jaar participatiesessies in vier verschillende wijken. We pakken deze één voor één aan:

 1. Ginderbroek (half april tot november 2023)
 2. Keirlandse Zillen (november 2023 – augustus 2024)
 3. Rozenberg (september 2024 – april 2025)
 4. Rondplein (mei 2025 – december 2025)

We maken voor elke wijk een visie op samen met de inwoners. Bedoeling: behouden wat goed is en aanpakken wat beter kan. Denk maar aan volgende thema’s:

 • Raken nieuwe inwoners goed geïntegreerd in de wijk?
 • Hoe omgaan met betaalbaarheid van wonen de komende jaren?
 • Hoe zorgen we dat de toenemende vergrijzing in de wijk op een goede manier wordt aangepakt?
 • Hoe gaan we om met klimaatverandering?
 • Welke invulling geven we aan de pleintjes in onze wijk?

Samen met inwoners, schoolkinderen, ondernemers,… zoeken we naar antwoorden. Deze dienen als input voor de opmaak van een wijkvisie waarmee we samen met inwoners de komende jaren aan de slag gaan.

Daarnaast starten we met een wijkteam: een enthousiaste groep mensen die een aanspreekpunt vormen voor andere inwoners en het gemeentebestuur rond thema’s die leven in de wijk.

Stapsgewijze aanpak per wijk

Als we met de wijken van het Centrum aan de slag gaan, kiezen we ook voor een stapsgewijze aanpak.

 • Startmoment Centrum: Wat zijn de noden van het Centrum?
  • Zaterdag 18 maart van 14 tot 17 uur, Baron van Eetveldeplein 2
  • Dinsdag 21 maart van 9 tot 12 uur, Kloosterstraat 1
 • Sessie 2: Droom mee over de toekomst van Ginderbroek - 24 april om 19.30 uur in kleuterschool De Tovertuin, vestiging Rijpad
 • Sessie 3: Van droom naar actie – 16 mei om 19.30 uur (locatie volgt)
 • Sessie 4: Keuze prioriteiten – 6 juni om 19.30 uur (locatie volgt)

Samenwerking

Zowel het startmoment als de daaropvolgende wijksessies worden begeleid door ervaren medewerkers van de provincie Antwerpen, RURANT vzw en het gemeentebestuur. Samen met de scholen, geëngageerde inwoners en ondernemers gaan zij aan de slag om uitdagingen om te buigen naar kansen, die resulteren in concrete plannen en realisaties.


Wie benieuwd is naar welke dorpen er eerder al door hun bewoners in handen werden genomen in de provincie Antwerpen, kan zich laten inspireren door het overzicht op www.veerkrachtigedorpen.be. Je vindt de visiedocumenten van de afgeronde projecten in onze gemeente via deze link.

Ook online deelnemen

Geen tijd om langs te komen? Laat je stem dan online horen! Via www.veerkrachtigedorpen.be/dorp/mol-centrum/ post je je ideeën via een eenvoudig online formulier.

Meer info: dienst samenlevingsopbouw, 014 33 16 22, samenlevingsopbouw@gemeentemol.be, www.veerkrachtigedorpen.be/dorp/mol-centrum/