Naar inhoud
Gemeente Mol

Gaat je kind naar het middelbaar? Filmpje toont alle stappen aanmeldingssysteem

aanmelden secundair
donderdag 2 maart 2023

Gaat je kind volgend schooljaar naar het eerste middelbaar? Dan moet je aanmelden voordat je inschrijft. Een nieuw systeem waar we je graag met een kort filmpje stap voor stap doorheen loodsen. Bekijk het filmpje via onderstaande link, bezoek de verschillende scholen en rangschik ze in de volgorde van je voorkeur. Nadien meld je tussen 27 maart en 21 april aan. Het tijdstip van aanmelden is niet belangrijk. Als er voldoende plaatsen zijn, krijg je automatisch de school van je eerste voorkeur.

Bekijk het filmpje over het nieuwe aanmeldingssysteem hier.

Tot nu toe verliepen de inschrijvingen op de middelbare scholen in onze gemeente chronologisch: de ouder die eerst was, kon eerst inschrijven. Voortaan werken de secundaire reguliere scholen in onze regio (Geel, Westerlo, Kasterlee, Vorselaar, Herentals, Mol) samen met 1 centraal aanmeldingssysteem. Zo geven we alle kinderen gelijke kansen in het maken van een schoolkeuze.

De verschillende stappen

Alle kinderen die in het schooljaar 2023-2024 starten in een middelbare school in 1A of 1B, melden zich aan. De aanmeldingsprocedure verloopt in verschillende stappen:

 

  • Stap 1: kies meerdere scholen

Bezoek onze scholen en kies scholen die het best bij je kind passen. Het is bij het aanmelden verplicht om meerdere scholen te kiezen. Onze middelbare scholen heten je welkom op de infoavonden en ontdekdagen. Ontdek ze op www.gemeentemol.be/aanmelden-secundair.

  • Stap 2: meld je kind aan via de website

Meld tussen 27 maart (9 uur) en 21 april (23.59 uur) aan via www.gemeentemol.be/aanmelden-secundair. Het tijdstip van aanmelden is niet belangrijk. Als er voldoende plaatsen zijn, krijg je automatisch de school van je eerste voorkeur.

Weet je nog niet of je kind ’een getuigschrift van de lagere school’ behaalt (A-stroom)? Meld dan zowel voor de A- als de B-stroom aan.

  • Stap 3: je ontvangt een schooltoewijzing en schrijft je kind in

Tussen 22 april en 15 mei ontvang je een e-mail met een inschrijvingsticket voor de toegewezen school.

  • Stap 4: schrijf je kind in op school

Schrijf na ontvangst van het inschrijvingsticket op tijd in. Pas dan is je kind zeker van een

plaatsje voor het volgende schooljaar! Je doet dit tussen 16 mei en 12 juni in bij de toegewezen school. Maak hiervoor een afspraak met de school. Niet ingeschreven voor 13 juni? Dan verlies je deze plaats en gaat de voorbehouden plaats naar een ander kind.

Toewijzing plaatsen

De computer verdeelt de plaatsen op basis van ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Het systeem probeert zo veel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een selectie van alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt daarna de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe.

Pas als er te weinig plaatsen zijn in een school, is de volgorde van belang. De leerlingen met een hoger cijfer dan de voorziene capaciteit, kunnen dan niet inschrijven op hun eerste voorkeurschool.

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen toe op basis van toeval.  

Voorrangsgroepen

Bij aanmelding zijn er voorrangsgroepen waarvan de kinderen als eerste gerangschikt worden. Tot deze voorrangsgroepen behoren:

  • de kinderen van het schoolpersoneel,
  • de broers en zussen van leerlingen die al les volgen in het secundair onderwijs op de campus van aanmelding.

Deze leerlingen zijn zeker van hun plaats. Als jouw kind tot 1 van de voorrangsgroepen behoort, moet je dit bij de aanmelding aangeven. De school waarvoor je deze voorrang aanvraagt, gaat na of jouw kind voldoet aan de voorwaarden. Als dit niet zo is, brengen ze jou hiervan op de hoogte. Er is geen aparte aanmeldingsperiode voor voorrangsgroepen.

Vragen?

Weet je niet of je moet aanmelden voor 1A of 1B? Contacteer dan de basisschool van je kind. Ook het CLB kan je verder helpen.

Hulp nodig bij het online aanmelden? Neem contact op met

  • je basisschool
  • de secundaire school van jouw keuze
  • gemeente Mol: onderwijsregie@gemeentemol.be, 0475 75 41 18 (elke werkdag van 9 tot 12 uur), Jakob Smitslaan 24