Naar inhoud
Gemeente Mol

‘Eerst aanmelden, dan inschrijven’ geldt vanaf nu ook voor secundaire scholen

vrijdag 10 februari 2023

Alle leerlingen die volgend schooljaar de overstap maken naar het eerste middelbaar, moeten zich eerst online aanmelden vóór ze zich kunnen inschrijven op een secundaire school. Alle secundaire scholen in onze gemeente werken voortaan op deze manier. Met het online aanmelden willen de scholen het inschrijven gestroomlijnd laten verlopen en krijgen alle leerlingen gelijke kansen op hun voorkeurschool. Aanmelden kan van maandag 27 maart tot vrijdag 21 april. Het specifieke moment van aanmelden is niet belangrijk. Wanneer de capaciteit van een school overschreden wordt, bepaalt het toeval wie zich mag inschrijven. Afstand tot de school heeft geen belang.  

Tot nu toe verliep inschrijven op een middelbare school in onze gemeente chronologisch: de ouder die eerst was, kon eerst inschrijven. Met het nieuwe aanmeldingssysteem geven we alle kinderen gelijke kansen in het maken van een schoolkeuze.

Centraal aanmeldingssysteem voor de regio

De secundaire reguliere scholen in onze regio (Geel, Westerlo, Kasterlee, Vorselaar, Herentals, Mol) werken samen voortaan met één centraal aanmeldingssysteem. Het gemeentebestuur zorgt in samenwerking met de scholen voor een duidelijke communicatie naar de betrokken ouders.

De verschillende stappen

Alle kinderen die in schooljaar 2023-2024 starten in een middelbare school in 1A of 1B, melden zich aan. De aanmeldingsprocedure verloopt in verschillende stappen:

1. Op dit moment

Je informeert samen met je kind naar de verschillende scholen en bepaalt voor welke scholen je jouw kind wil inschrijven. Je maakt best een rangschikking met je voorkeur bovenaan. Je gaat na of je kind voorrang heeft.

2. Digitaal aanmelden tussen 27 maart en vóór 21 april
Tussen maandag 27 maart en vrijdag 21 april meld je jouw kind aan via www.gemeentemol.be/aanmelden-secundair. Selecteer meerdere scholen en bepaal de volgorde. Weet je nog niet of je kind het getuigschrift van de lagere school behaalt (A-stroom)? Meld dan zowel voor de A- als de B-stroom aan. Je kiest bij je aanmelding nog niet voor een specifieke richting. Dat doe je pas bij de effectieve inschrijving.

3. Toewijzing school vanaf 22 april tot 15 mei
Als er voldoende plaatsen beschikbaar zijn, krijg je automatisch de school van je eerste voorkeur toegewezen. Enkel bij een tekort aan plaatsen bepaalt het systeem op basis van toeval – dus niet door het tijdstip van aanmelden – wie uit de boot valt. Tussen zaterdag 22 april en maandag 15 mei ontvang je een mail met een inschrijvingsticket voor de toegewezen school. Als op je tijd inschrijft, is je kind zeker van een plaatsje voor het volgende schooljaar!

4. Inschrijving tussen 16 mei en 12 juni

Je verzilvert je inschrijvingsticket en schrijft tussen dinsdag 16 mei en maandag 12 juni in bij de toegewezen school. Maak hiervoor een afspraak met de school. Bij inschrijving kies je ook welke richting je kind wil volgen.

Vanaf 13 juni verlies je deze plaats en gaat de voorbehouden plaats naar een ander kind.

5. Vanaf 16 mei: vrije inschrijving voor de vrije plaatsen
Meldde je je kind niet aan? Dan kan je vanaf dinsdag 16 mei rechtstreeks inschrijven voor de nog vrije plaatsen op de school van jouw keuze. Of er nog vrije plaatsen zijn en hoeveel, maken de scholen via hun website bekend.

Toewijzing plaatsen

De computer verdeelt de plaatsen op basis van ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Het systeem probeert zo veel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een selectie van alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt daarna de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe.

Pas als er te weinig plaatsen zijn in een school, is de volgorde van belang. De leerlingen met een hoger cijfer dan de voorziene capaciteit, kunnen dan niet inschrijven op hun eerste voorkeurschool.

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen toe op basis van toeval.  

Voorrangsgroepen

Bij aanmelding zijn er voorrangsgroepen waarvan de kinderen als eerste gerangschikt worden. Tot deze voorrangsgroepen behoren:

 • de kinderen van het schoolpersoneel,
 • de broers en zussen van leerlingen die al les volgen in het secundair onderwijs op de campus van aanmelding.

Deze leerlingen zijn zeker van hun plaats. Als jouw kind tot een van voorrangsgroepen behoort, moet je dit bij de aanmelding aangeven. De school waarvoor je deze voorrang aanvraagt, gaat na of jouw kind voldoet aan de voorwaarden. Als dit niet zo is, brengen ze jou hiervan op de hoogte. Er is geen aparte aanmeldingsperiode voor voorrangsgroepen.

Doordachte schoolkeuze

Bij de aanmelding van je kind maak je dus meteen ook een effectieve schoolkeuze. Doe dit doordacht. Maak kennis met onze middelbare scholen tijdens de infoavonden en ontdekdagen.

Controleer op voorhand of je voor de infoavonden en ontdekdagen moet inschrijven:

Campus Het Spoor
Begonialaan 34, www.campushetspoor.be

 • 28 februari om 19 uur: infoavond
 • 2 maart om 19 uur: infoavond en doe-beurs
 • Ook welkom na afspraak

KSOM campus Rozenberg
Rozenberg 2, www.rozenbergmol.be

 • Zaterdag 11 en zondag 12 maart van 10 tot 15.30 uur

KSOM campus Sint-Jan Berchmanscollege
Jakob Smitslaan 36, www.sjbmol.be  

 • 1 maart van 13 tot 17 uur
 • 2 maart van 16.30 tot 20.30 uur
 • zaterdag 4 maart van 9 tot 13 uur
 • zondag 5 van 9 tot 13 uur
 • maandag 6 maart van 16.30 tot 20.30 uur
 • dinsdag 7 maart van 16.30 tot 20.30 uur

KSOM campus Sint-Paulus
Kruisven 25, www.sintpaulusmol.be

 • donderdag 2 maart van 17 tot 20 uur
 • zaterdag 4 maart van 9 tot 12 uur
 • zondag 5 maart van 9 tot 12 uur
 • dinsdag 7 maart van 17 tot 20 uur

Open dag op zondag 7 mei voor alle middelbare scholen

Bewustmaken en aanzetten tot actie

Het aanmelden en inschrijven verloopt stap voor stap. Om ouders te informeren over het aanmeldingssysteem én hen op het juiste moment aan te zetten tot actie, start het gemeentebestuur een communicatiecampagne.

 • Een artikel in het MooiMol-magazine van maart betekent de start van de campagne.
 • Daarnaast zet het gemeentebestuur in nauwe samenwerking met de scholen alle gemeentelijke informatiekanalen in om de zichtbaarheid van de campagne zo groot mogelijk te maken. Via gemeentemol.be/aanmelden-secundair vind je alle informatie online.
 • Alle ouders met een kind in het zesde leerjaar ontvangen via hun lagere school een informatiefolder. De folder legt uit hoe het aanmeldingssysteem werkt. Bijkomend vinden ze op gemeentemol.be/aanmelden-secundair een antwoord op de meest gestelde vragen.

Waarom dit aanmeldingssysteem?

 • Het zorgt ervoor dat het inschrijven op onze scholen vlot en op dezelfde manier verloopt.
 • Het zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk gebeurt.
 • Het zorgt ervoor dat iedereen dezelfde kansen krijgt om kinderen in de school van eerste keuze in te schrijven.
 • We voorkomen dat ouders hun kind(eren) in meer dan één van onze deelnemende scholen inschrijven.

Wat met buitengewoon onderwijs en Europese School?

Het aanmeldingssysteem geldt niet voor het buitengewoon onderwijs (Gibbo Galbergen). Wil je je kind inschrijven in het buitengewoon onderwijs, dan gebeurt dit rechtstreeks op de betrokken school met het attest van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Ook de Europese school werkt niet met het aanmeldingssysteem.

Vragen?

Weet je niet of je moet aanmelden voor 1A of 1B? Contacteer dan de basisschool van je kind. Ook het CLB kan je verder helpen.

Hulp nodig bij het online aanmelden? Neem contact op met

 • je basisschool
 • de secundaire school van jouw keuze
 • gemeente Mol: onderwijsregie@gemeentemol.be, 0475 75 41 18 (elke werkdag van 9 tot 12 uur), Jakob Smitslaan 24