Naar inhoud
Gemeente Mol

Wandelweg achter site De Zwaan afgesloten tot en met woensdagavond 18 uur

WhatsApp Image 2023-01-23 at 12.06.45 (1)
dinsdag 24 januari 2023

Om het ingezakte dak van het leegstaande gebouw op site De Zwaan veilig te demonteren wordt vandaag dinsdag 24 januari en woensdag 25 januari een torenkraan opgesteld op de aanpalende koer. Hiervoor moeten we de Wandelweg die langs de site loopt tijdelijk afsluiten tussen de Molderdijk en de Rivierstraat. Fietsers en wandelaars kunnen niet door vanaf dinsdagochtend tot en met vermoedelijk woensdagavond 18 uur. De Markt kan gebruikt worden als omleiding. Intussen werkt het gemeentebestuur verder aan de aanstelling van een architectenbureau voor het uitwerken van een masterplan voor de volledige historische site. Op termijn - omstreeks 2027 - willen we dat onze beide kunstenacademies hier dezelfde thuisbasis hebben.

Na de verplichte veiligheidskeuring gaat de torenkraan vanaf vermoedelijk begin volgende week aan de slag om – in samenwerking met meerdere hoogtewerkers – het ingezakte dak veilig te demonteren. Nadien kan ook het neergekomen puin naast het gebouw worden opgeruimd. Totdat al deze werken zijn afgerond, blijft de veiligheidsperimeter van kracht.

Tijdelijke dakbedekking

Parallel start het gemeentebestuur met de aanbesteding van een opdracht om een tijdelijke dakbedekking aan te brengen. Zo voorkomen we de eerstkomende jaren verdere waterschade aan het gebouw. Met deze ingreep wil het gemeentebestuur het gebouw structureel vrijwaren om binnen het masterplan de verdere toekomst van deze vleugel te bekijken.

Masterplan voor de toekomst

Dit masterplan moet de toekomst van de volledige site uitwerken. Dit is een bijzonder complexe opdracht aangezien grote delen van de historische site beschermd zijn. Daarnaast zijn sommige gebouwvleugels al door het gemeentebestuur gerenoveerd volgens de toenmalige normen, andere delen staan leeg en bevonden zich in een slechte staat toen we deze enkele jaren geleden overnamen van de Vlaamse overheid. Daarnaast willen we de verbouwingen gefaseerd laten verlopen, waarbij beide academies op elk moment operationeel blijven. Het masterplan moet de volledige historische site energetisch en functioneel klaarstomen voor de komende decennia.  

Bouwfysische en energetische audit

Ter voorbereiding van de opmaak van het masterplan loopt momenteel een bouwfysische en energetische audit. Dit leidt enerzijds tot snelle ingrepen op korte termijn, waaronder het plaatsen van zonnepanelen op een bepaalde gebouwvleugel, een geautomatiseerde sturing van de verwarming en het energiezuinig maken van alle binnenverlichting met LED’s. Deze studie bracht eveneens de instabiliteit van het bewuste dak aan het licht, waarna meteen een veiligheidsperimeter werd ingesteld.

Verhuis Academie voor Muziek en Woord

Op langere termijn starten we dit najaar de zoektocht naar een architectenbureau dat het masterplan kan opstellen voor een gefaseerde renovatie van de volledige site. De gemeenteraad beslist nog dit najaar over het opstarten van deze aanbestedingsprocedure.

Wanneer dit masterplan – vermoedelijk in de loop van 2024 - op punt staat en goedgekeurd is, krijgt het architectenbureau mogelijk een vervolgopdracht om fase 1 van de renovatie- en verbouwingswerken technisch volledig uit te werken. Deze eerste fase ambieert de verhuis van de Academie voor Muziek en Woord die momenteel in de Guido Gezellestraat z’n onderdak heeft. Wanneer fase 1 is afgerond, kunnen we spreken van een echte Kunstencampus waar onze twee academies dezelfde thuisbasis delen. Nadien volgen de overige fases, waarbij ook de bestaande door de Academie voor Beeldende Kunsten gebruikte gebouwen in het vizier komen voor een grondige renovatie. Zowel technisch als door het enorme kostenplaatje van dit volledige project verloopt alles in verschillende fases.

Eéngemaakte Kunstencampus

In 2021 communiceerden beide academies al hun visie op deze ééngemaakte Kunstencampus. In het meerjarenplan voor deze legislatuur onderschreef het gemeentebestuur deze ambitieuze doelstelling.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be