Naar inhoud
Gemeente Mol

Vanaf 23 januari drie weken éénrichting in Martelarenstraat voor Fiberklaar

woensdag 18 januari 2023

Vanaf maandag 23 januari geldt in de Martelarenstraat voor een periode van drie weken éénrichtingsverkeer voor het doorgaand verkeer. Auto’s vanuit Millegem richting het Centrum kunnen door over één rijstrook, de andere rijrichting gebruikt de Nieuwstraat, Ginderbroek en Oude Molenstraat als omleiding. De verkeersmaatregel is nodig om de veiligheid van fietsers te garanderen tijdens de werken voor Fiberklaar.

Tijdens de periode van drie weken plaatst aannemer APK ondergrondse glasvezelskabels in de Martelarenstraat. Eerst wordt er gewerkt langs de zijde van de Oude Molenstraat, nadien komt de kant van de Cardijnstraat aan bod. De kabels komen onder het voetpad. Hierdoor wordt het fietspad noodzakelijk gebruikt als werfzone. Om een veilige doorgang voor fietsers te garanderen worden zij ter hoogte van de opschuivende werfzone over de verkeersvrije rijstrook geleid. De aannemer zet in de Martelarenstraat twee werkploegen in, zodat de werken sneller vooruitgaan.

Opgedeeld in vier zones

APK deelt de werken op in vier zones. Zo wordt gestart met de zone Nieuwstraat – Peerdskerkhof. Vervolgens komt de zone Peerdskerkhof – Pater Van Henxthovenstraat en – Pater Van Henxthovenstraat – Peter Benoitstraat aan bod. Ten slotte wordt glasvezel gelegd in het deel Peter Benoitstraat – Oude Molenstraat.

Aan de kant van de Cardijnstraat start de aannemer in de Nijverheidsstraat tot aan de Cardijnstraat. Nadien staan de zones Cardijnstraat - Peter Benoitstraat en Peter Benoitstraat - Jakob Smitslaan op de planning. Het laatste stuk loopt van de Jakob Smitslaan tot aan de Gasstraat. Het deeltje tot aan de Markt werd eerder al aangelegd.

Het éénrichtingsverkeer met de volledig afgesloten rijstrook beperkt zich telkens tot de zone waar de werken op dat moment plaatsvinden. Dit garandeert een betere bereikbaarheid voor de woningen buiten de betrokken werkzone. Voor doorgaand verkeer geldt wél in elke fase dezelfde omleiding via de Oude Molenstraat.

Bussen van De Lijn

Bussen richting Centrum blijven rijden volgens de gekende routes. Bus 2 gaat na het station naar Millegem/VITO via de Nijverheidsstraat. Hou voor de meest actuele informatie de kanalen van De Lijn in de gaten.

Timing?

De exacte timing voor elke zone valt onmogelijk te voorspellen en is afhankelijk van het weer en onvoorziene werfomstandigheden. We vragen alle betrokkenen – zowel de bewoners als het doorgaand verkeer – om de tijdelijke verkeerssignalisatie strikt te respecteren.

APK informeert de betrokken bewoners en levert alle mogelijke inspanningen om de woningen tijdens de werken bereikbaar te houden.

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be