Naar inhoud
Gemeente Mol

Scouts Ginderbuiten en Centrum krijgen subsidie voor verbeteren jeugdlokalen

donderdag 5 januari 2023

Scouts St.-Carolus (Ginderbuiten) en Scouts St.-Pieter (Centrum) krijgen van het gemeentebestuur een subsidie voor het verbeteren van hun lokalen. De verenigingen dienden een aanvraag in op basis van het reglement ‘jeugdinfrastructuur’. Voor Scouts St.-Carolus gaat het om 7.500 euro. Scouts St.-Pieter ontvangt 2.788 euro.

Scouts St.-Carolus past met de subsidie het sanitaire gedeelte aan en werkt het plafond af volgens de huidige wetgeving.

Bij Scouts St.-Pieter gaat de subsidie naar allerlei aanpassings- en brandveiligheidswerken zoals: het installeren van veiligheidsverlichtingsarmatuur, buitenladder, kastenwand in de keuken en het vervangen van sloten van deuren en veluxen.

Subsidie jeugdinfrastructuur

De subsidie is bedoeld voor Molse jeugdinitiatieven die hun jeugdwerkinfrastructuur (lokalen, directe omgeving, materiaalcontainers en bewegwijzering) brandveilig maken, functioneel verbeteren of onderhoudswerken uitvoeren die grote schade aan de infrastructuur voorkomen of de veiligheid van de leden beter waarborgen.

Elk jeugdwerkinitiatief kan meerdere aanvragen indienen over een periode van drie jaar. Het totale subsidiebedrag per jeugdwerkinitiatief over drie jaar kan nooit meer bedragen dan 75% van de onkosten met een maximum van 7.500 euro. Je kan maar één keer een subsidie aanvragen voor een uitgevoerd werk.

Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in op www.gemeentemol.be > e-loket > jeugdwerkinfrastructuur, subsidie.

Meer info: dienst jeugd en sport, 014 33 05 10, jeugddienst@gemeentemol.be