Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeentebestuur steunt 8 verenigingen met werking in het Zuiden

vrijdag 2 december 2022

8 verenigingen met een werking hier en in het Zuiden krijgen van het gemeentebestuur ondersteuning bij hun projecten. Naast onze dagelijkse strijd tegen armoede in onze eigen gemeente in deze moeilijke tijd, blijft ook wereldwijde solidariteit belangrijk! Het gemeentebestuur trekt hiervoor 27.500 euro uit en zet zo haar solidariteitsgedachte ook internationaal kracht bij. Enkel verenigingen actief in onze gemeente en aangesloten bij de mondiale raad kunnen een subsidie aanvragen. Alle aanvragen worden gescreend en afgetoetst aan de vooropgestelde criteria.

 

Heel wat Mollenaren zetten zich, via verschillende organisaties, belangeloos in voor mensen in het globale Zuiden. Dat doen zij via sterke partnerorganisaties ter plaatse. Voor hun projecten kunnen zij aanspraak maken op subsidies via de gemeente.

Subsidies mondiale verenigingen

Op basis van het subsidiereglement ‘subsidies mondiale verenigingen’ dienden de verenigingen een aanvraag in. Na positief advies door de mondiale raad kregen volgende verenigingen een jaarlijkse werkingssubsidie toegekend:

1. Anfom bouwt duurzame partnerschappen op in Haïti rond onderwijs. Zij ontvangen een subsidie voor de verdere uitbouw van de school in de gemeente Marché Canard. Concreet worden er klaslokalen gerenoveerd en gebouwd en wordt er gewerkt aan de versterking van directie en leerkrachten en aan ouderbetrokkenheid. Meer info: https://www.facebook.com/AnFom-223539831899397

2. Broederlijk Delen werkt aan een duurzame wereld zonder ongelijkheid, tot iedereen mee is. Zij ontvangen een subsidie voor de versterking van de organisatie COA in de regio Antioquia (Bolivia), die ijvert voor behoud en bescherming van hun natuurlijke leefomgeving. Concreet worden er duurzaamheidsscholen opgericht, ingezet op beleidsparticipatie en interne capaciteitsopbouw en lobbywerk. Meer info: www.broederlijkdelen.be/nl

3.Damiaanactie bestrijdt lepra en tbc in 14 landen, want genezen werkt aanstekelijk. Zij ontvangen een subsidie voor mensen getroffen door lepra in Kinshasa (D.R.Congo). Concreet wordt een sanitaire blok volledig gerenoveerd en wordt een dorpsraad opgestart die zal instaan voor het onderhoud. Meer info: https://damiaanactie.be/

4. Focus realiseert zonne-installaties in gezondheidscentra in D.R.Congo. Zij ontvangen een subsidie voor het verzekeren van groene stroom. Concreet zullen drie klinieken in de hoofdstad zonnepanelen en toebehoren ontvangen, waarbij hun technische staf wordt opgeleid voor het onderhoud ervan. Meer info: https://www.focus-vzw.eu/

5. Musojuna werkt aan betere levensomstandigheden voor kinderen, jongeren en volwassenen in Ghana. Zij ontvangen een subsidie voor de uitbouw van twee projecten waarbij jongeren een inkomen kunnen opbouwen. Concreet zullen enkele jongeren worden opgeleid voor de bouw van ecologische toiletten. Er zal ook een naaiatelier gebouwd worden. Meer info: www.musojuna.be

6. Rikolto (Vredeseilanden) oogst nieuwe ideeën om een groeiende wereldbevolking duurzaam te voeden. Zij ontvangen een subsidie om te werken aan duurzame voedselzekerheid in Oeganda. Concreet zullen 20 beloftevolle initiatieven van jonge (voedsel)ondernemers worden begeleid en startkapitaal ontvangen. Dit maakt deel uit van een wereldwijd programma waarin kennis en ervaring worden uitgewisseld. Meer info: www.rikolto.be

7. Rugendo ondersteunt kwetsbare vrouwen om hun economische zelfredzaamheid te verhogen in D.R. Congo. Zij ontvangen een subsidie voor hun vaste werking op het eiland Idjwi. Concreet kunnen 55 weeskinderen hierdoor naar school gaan en krijgen de weduwen vakopleiding om een economische activiteit uit te oefenen voor een klein inkomen. Meer info: www.rugendo.be

8. Vrienden van Cuba bevordert toenadering tussen het Belgische en Cubaanse volk. Zij ontvangen een subsidie voor het nationale project rond preventie van tienerzwangerschappen in zes provincies van Cuba. Concreet worden er verschillende vrouwenhuizen opgericht met gezinsbegeleiding waarvoor vrijwilligers worden opgeleid. Ook wordt er voorlichtingsmateriaal en sensibilisatiecampagnes uitwerkt. Meer info: www.cubamigos.be

Alle verenigingen die subsidies ontvangen, koppelen op de mondiale raad terug over de resultaten en vorderingen van de gesteunde projecten.

Meer info: dienst samenlevingsopbouw – mondiaal beleid, 014 33 15 63, samenlevingsopbouw@gemeentemol.be