Naar inhoud
Gemeente Mol

300 nieuwe bomen voor park De Kiosk in Wezel, werken starten op 24 november

2211 aanplanten bomen park De Kiosk
woensdag 23 november 2022

Op donderdag 24 november start aannemer Natuurwerk in park De Kiosk in Wezel met het aanplanten van meer dan 300 bomen. De werken passen in het ontwerpplan dat tot stand kwam in nauw overleg met de buurt, de school, verenigingen en Buurtwerk Wezel. Met beperkte maar doordachte ingrepen maken we van het park een frisse groene plek waar het aangenaam is om te spelen, te wandelen en te sporten. Meer info over het ontwerpplan vind je op www.gemeentemol.be/parkdekiosk.

Op 24 november start aannemer Natuurwerk met volgende werken:

  • Uitgraven plantgaten en planten 300 bomen
  • Aanplanten extra boompjes rondom
  • Vergroten van het BMX-parcours (bijna verdubbeling)
  • Aanpassen basketbalveldje

Plantdag 8 januari 2022

De extra bomen die nu worden aangeplant vormen een aanvulling op de 880 nieuwe bomen en struiken die tijdens de plantdag op 8 januari 2022 al werden aangeplant. Heel wat buurtbewoners staken toen de handen uit de mouwen om samen met Buurtwerk Wezel en het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete te helpen bij deze huzarenklus.

Duurzame groenaanplanting

Jammer genoeg gedijde de vroegere beplanting niet goed op de parksite. Daarom werd in samenspraak met Buurtwerk Wezel besloten om een duurzame oplossing uit te werken. We organiseerden dit in nauw overleg met de buurt. Deze investeringen stonden oorspronkelijk gepland in 2020, maar de coronacrisis en het bijkomende bodemonderzoek zorgden voor een verschuiving van de planning.

Park De Kiosk

Park De Kiosk is een binnengebied van 5 hectaren, gelegen naast de vrije basisschool van Wezel, tussen de Vieille Montagnestraat, Keiheuvelstraat, Pompstraat en Langestraat. Het park onderging in 2011 een herinrichting. De kiosk kreeg een volledige renovatiebeurt en werd in z’n oude glorie hersteld. In 2015 plaatsten we onder impuls van de groep ‘Wezel Grenzeloos’, speeltoestellen voor de allerkleinsten.

Groene sport-, speel- en ontmoetingspleintjes

De aanpak van park De Kiosk vormt onderdeel van onze ambitie om jaarlijks een tweetal pleintjes om te vormen tot groene sport-, speel- en ontmoetingspleintjes. De kerngroep speelruimte bekijkt jaarlijks welke pleinen aangepakt kunnen worden. Hiervoor houdt de kerngroep enerzijds rekening met de vragen van onze inwoners, anderzijds met de screening van de dienst jeugd en sport die actief op zoek gaat naar potentieel nieuwe terreinen. Telkens werken we met een 12-stappenplan voor de effectieve realisatie.

Meer info:

> groendienst, 014 33 07 35, groendienst@gemeentemol.be 

> dienst jeugd en sport, 014 33 05 10, jeugddienst@gemeentemol.be, sportdienst@gemeentemol.be