Naar inhoud
Gemeente Mol

Archief Sint-Jan Berchmanscollege bewaard voor nageslacht dankzij schenking  

vrijdag 4 november 2022

Het Sint-Jan Berchmanscollege schenkt haar schoolarchief aan het gemeentebestuur. Dankzij de schenking worden deze historische stukken voor toekomstige generaties veilig bewaard. Naast klasfoto’s en foto’s van activiteiten omvat het archief ook lespakketten en administratieve stukken. Na inventarisatie door onze dienst erfgoed worden de documenten opengesteld voor het publiek.

Klein begonnen met het ‘Patronaat’ in 1900 wordt het ‘nieuwe’ SJB-College tijdens het schooljaar 1929-1930 opgetrokken langs de Jakob Smitslaan. De plaats werd toen omschreven als ‘even buiten het centrum waar toen een stuk land lag, onbebouwd van weinig of geen tel’. Het belang van de onderwijsinstelling kan niet overschat worden. In de loop van de 19de eeuw viel onze gemeente zonder middelbaar onderwijs. Door het Patronaat en het College werd voor het eerst terug middelbaar onderwijs in Mol aangeboden, een bijzonder belangrijk gegeven.

Grote historische waarde

Het archief dreigde in de huidige omstandigheden verloren te gaan. Het Sint-Jan Berchmanscollege beschikt niet over de infrastructuur om dit archief op lange termijn te bewaren. Door de grote historische waarde van het archief voor de lokale gemeenschap engageert onze gemeentelijke dienst erfgoed zich om de documenten in de beste omstandigheden te bewaren. Tal van Mollenaars die lokaal of nationaal faam maakten, begonnen hun carrière aan het Sint-Jan Berchmanscollege. Het gaat om het volledige administratief archief startend rond 1930 tot 1990. Het archief vanaf 1990 blijft nog in de school.

Inventariseren en openstellen

De dienst erfgoed zal dit omvangrijke archief nu inventariseren. Enkel de stukken die een representatief beeld geven van de geschiedenis van het Sint-Jan Berchmanscollege worden bewaard. Deze afweging wordt gemaakt op basis van de selectievoorschriften van het Rijksarchief. Zodra dit archief op punt staat, wordt het opengesteld en kan iedereen het raadplegen, uitgezonderd privacygevoelige dossiers van leerlingen en leerkrachten jonger dan 70 jaar.

Meer info: dienst erfgoed, 014 33 09 70, archief@gemeentemol.be