Naar inhoud
Gemeente Mol

Verbod op onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen sinds 15 juli

maandag 18 juli 2022

Sinds vrijdag 15 juli mag je geen water onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen. Voor onze gemeente betekent dit het volledige stroomgebied van de Kleine en Grote Nete in onze gemeente. Aanvullend op het bestaande permanente onttrekkingsverbod breidde provinciegouverneur Cathy Berx het verbod dus uit. Dit verbod moet in ecologisch kwetsbare waterlopen het minimale waterpeil garanderen tijdens droge periodes. Het verbod houdt in dat je geen water mag oppompen om velden en tuinen te beregenen. Daarnaast moet je (vis)vijvers volledig afkoppelen van de waterloop. Uitzondering op het verbod omvat het oppompen van beperkte hoeveelheden drinkwater voor vee in een aanpalende weide.

Provincie Antwerpen en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) voeren geregeld peil- en debietmetingen uit in onze onbevaarbare waterlopen. Uit die metingen blijkt nu dat de waterpeilen in heel de provincie de afgelopen weken sterk daalden. De ecologische toestand van deze kwetsbare waterlopen wordt hierdoor aanzienlijk bedreigd.

Bovendien wordt op basis van de huidige weersvoorspellingen op korte termijn geen structurele verbetering van de toestand verwacht. Om de ecologie in deze waterlopen te beschermen is een onttrekkingsverbod voor deze stroomgebieden essentieel. Dit verbod blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt en/of de regenval te beperkt blijft om de minimumpeilen minstens 14 dagen te behalen. De waterbeheerders in de provincie Antwerpen volgen de droogtetoestand nauwgezet op.

Uitbreiding

Dit captatieverbod vormt een uitbreiding op het permanente verbod dat sinds begin dit jaar geldt voor het onttrekken van water uit het ecologisch kwetsbare stroomgebied van de Kleine Nete. Met dit tijdelijke verbod breidt dit verbod uit naar overige delen van onze gemeente, waaronder de vallei van de Grote Nete. Via deze interactieve kaart kan je bekijken voor welke zones van onze gemeente de combinatie van permanent en tijdelijk verbod geldt: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/droogte/onttrekkingsverbod.html#actueel

Uitzonderingen op het verbod

In enkele gevallen gelden er uitzonderingen:

  • Beperkte onttrekkingen met weidepompen om vee te laten drinken in de weides.
  • Onttrekkingen door hulpdiensten bij noodgevallen wanneer er geen alternatieven zijn.
  • Onttrekkingen die toegelaten zijn door de waterloopbeheerder via een gravitaire overloop waarbij onttrekking alleen mogelijk is als de waterkolom minimaal 30 centimeter hoog is.

Spaarzaam met water

Het verbod geldt niet voor het gebruik van grond- of leidingwater. Om verdere maatregelen te vermijden, blijft het natuurlijk belangrijk om spaarzaam om te gaan met water en de niet-essentiële toepassingen (auto’s wassen, besproeien gazons,…) te vermijden.

Meer info: Dienst Integraal Waterbeleid provincie Antwerpen, diw@provincieantwerpen.be