Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeentebestuur maakt 25.000 euro vrij voor projecten rond taal op school

3006 Gemeentebestuur maakt 25.000 euro vrij voor projecten rond taal op school
vrijdag 1 juli 2022

Het gemeentebestuur maakt 25.000 euro vrij voor projecten rond taal op school. De kleuter- lagere en secundaire scholen in onze gemeente kunnen de subsidie krijgen als ze voor 31 oktober een projectvoorstel indienen. Het moet gaan om projecten die tegemoetkomen aan de noden van meertalige leerlingen en van Nederlandstalige leerlingen met een taalachterstand. Een school kan éénmalig een bedrag van 5.000 euro ontvangen. Zo werken we samen aan gelijke onderwijskansen voor elk kind.

Mol kiest in zijn meerjarenplan 2020-2025 om scholen financieel te ondersteunen om innovatief aan de slag te gaan rond gelijke onderwijskansen. Want ook in onze gemeente zien we dat taalachterstand sterk bepaalt hoe goed een leerling scoort in het onderwijs.

Vernieuwend projectvoorstel

De scholen moeten een projectvoorstel indienen via onderwijsregie@gemeentemol.be. Het gemeentebestuur bekijkt of het aan alle voorwaarden voldoet om de subsidie toe te kennen.

Het project:

 • moet innovatief zijn (nieuw voor de school, of versterkt het bestaand beleid)
 • wordt indien mogelijk ingebed in de reguliere schoolwerking
 • wordt gecommuniceerd met ouders en schoolpersoneel
 • start op tijdens het schooljaar 2022-2023
 • combineert bij voorkeur meerdere vaardigheidsdomeinen (spreken, luisteren, lezen, schrijven)
 • komt tegemoet aan de noden van kwetsbare leerlingen, zoals:
  • leerlingen van wie de thuistaal niet het Nederlands is.
  • leerlingen met een migratieachtergrond.
  • Nederlandstalige leerlingen met een taalachterstand Nederlands, bijvoorbeeld uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status.
  • leerlingen met een verhoogd risico op een problematische onderwijsloopbaan.

Bijvoorbeeld projecten die inzetten op een succesvolle overgang van meertalige leerlingen in de OKAN-klas naar de reguliere klas of van de basisschool naar de secundaire school.