Naar inhoud
Gemeente Mol

Verwarm je met stookolie? Bekijk of je recht hebt op verwarmingstoelage

2306 Verwarmingstoelage
dinsdag 28 juni 2022

Verwarm je met stookolie en denk je recht te hebben op verwarmingstoelage? Dien dan een aanvraag in bij dienst seniorenplus. De dienst bekijkt of je in aanmerking komt. Let op: je dient de aanvraag in binnen de 60 dagen na levering! Neem dus nadien onmiddellijk contact op via 014 33 16 00 of dienstseniorenplus@gemeentemol.be.

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden.

Het gaat om de factuur voor:

 • huisbrandolie
 • lamppetroleum (type c)
 • bulkpropaangas

NIET voor:

 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas in flessen
 • butaangas in flessen

Voor wie?

Alle inwoners die beantwoorden aan één van de volgende situaties:

 • Categorie 1: Alle gezinsleden genieten de verhoogde tegemoetkoming.
 • Categorie 2: Jouw gezinsinkomen valt onder een bepaalde inkomensgrens:
  • o Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 763,88 euro, verhoogd met 3.843,96 euro per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (X 3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.
 • Categorie 3: Je bent in collectieve schuldenregeling en kan de factuur niet betalen.

Hoe aanvragen?

Richt je aanvraag aan de dienst seniorenplus, bij voorkeur schriftelijk of per mail. Als dit niet mogelijk is, maak je een afspraak via 014 33 16 00 of dienstseniorenplus@gemeentemol.be. Cliënten van de sociale dienst kunnen rechtstreeks bij hun eigen maatschappelijk werker terecht.

 • Voeg volgende gegevens toe:
  • o Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
  • o Een kopie van de factuur of leveringsbon. Leveringsdatum, aantal liters en te betalen bedrag moeten zichtbaar zijn.
  • o Een kopie van je identiteitskaart (voor- en achterzijde).
  • o Als je een aanvraag ondertekent voor een andere persoon, voeg je een bewijs toe dat jij in zijn/haar plaats mag ondertekenen. Dit mag een zelfgeschreven nota zijn die de rechthebbende ondertekent.
  • o Doe je een aanvraag voor categorie 3? Voeg dan een bewijs van de collectieve schuldenregeling toe.
 • Een maatschappelijk werker kijkt na of alle voorwaarden vervuld zijn en vraagt bijkomende inkomensgegevens wanneer nodig.
 • Wanneer jouw aanvraag volledig is, ontvang je een ondertekend ontvangstbewijs.
 • De OCMW-raad neemt een beslissing binnen de 30 dagen na de aanvraag.
 • De toelage wordt betaald binnen de 15 dagen na de beslissing.

 

Meer info:

> dienst seniorenplus, 014 33 16 00, dienstseniorenplus@gemeentemol.be

>  www.gemeentemol.be/product/145/verwarmingstoelage

> Sociaal verwarmingsfonds: www.verwarmingsfonds.be/index.php/wat-is-het

> POD Maatschappelijke integratie: www.mi-is.be/nl/sociaal-mazoutfonds