Naar inhoud
Gemeente Mol

Kies jij voor een gratis glasvezelverbinding in je woning?

0906 Kies jij voor een gratis glasvezelverbinding in je woning
woensdag 15 juni 2022

Het gemeentebestuur ondersteunt nutsbedrijf Fiberklaar om vanaf dit najaar in onze gemeente een glasvezelnetwerk te realiseren. Dit ondergronds netwerk brengt een glasvezelkabel rechtstreeks tot in je woning (‘Fiber to the home’). In totaal krijgen 14.000 gezinnen in onze gemeente de kans op een gratis huisaansluiting. Een aansluiting verplicht je tot niets, maar geeft je nu of in de toekomst de kans om een abonnement af te sluiten met één van de deelnemende telecomproviders. Glasvezel garandeert je stabiel en supersnel internet. Op basis van verschillende parameters en bevolkingsdichtheid rolt Fiberklaar in een eerste fase fiber uit in het centraal gelegen gebied van Mol. Nadien vindt de verdere aanleg plaats richting onze buurgemeenten. Ruwweg gaat het om 80% van alle woningen in onze gemeente. Alleen deze inwoners kunnen op dit moment deelnemen. Belangrijk: de aanleg start pas als 20% van de potentiële gezinnen zich voor 8 augustus aanmeldt via www.fiberklaar.be/mol.

Het Vlaamse netwerkbedrijf Fiberklaar wil tegen eind 2028 1,5 miljoen Vlaamse huishoudens voorzien van een rechtstreekse glasvezelaansluiting. In totaal gaat het over een investering van 2,5 miljard euro. Nog dit najaar wil het bedrijf aan de slag in onze gemeente. Dit gebeurt in nauw overleg met het gemeentebestuur.

Waarom ‘Fiber to the home’?

  • Met een rechtstreekse aansluiting op een glasvezelnetwerk ben je voor internet en andere online of telecomdiensten verzekerd van stabiliteit en snelheid.
  • Een glasvezelnetwerk verbruikt minder energie dan traditionele kabel- of telefonienetwerken.
  • Glasvezelnetwerken vragen minder onderhoud.
  • Voor de productie van glasvezel is nauwelijks grondstofontginning nodig. Glasvezel bestaat namelijk vooral uit silica (SiO2) dat overal en rijkelijk aanwezig is. 

14.000 potentiële aansluitingen

In een eerste stap richt Fiberklaar zich voor onze gemeente op 14.000 woningen in een centraal gelegen, aaneengesloten gebied in onze gemeente. Dit omvat het Centrum en de grootste delen van de gehuchten Ginderbuiten, Sluis, Achterbos, Donk, Millegem, Gompel (deels) en Ezaart.

Gehuchten die verder van het Centrum liggen (Postel, Rauw, Wezel,…)  of achter het kanaal of de Zuiderring (Heidehuizen, deel van Gompel)  komen pas op een later tijdstip aan bod, mogelijk gekoppeld aan een andere gemeente. Datzelfde geldt voor landelijk gelegen delen met beperkte bewoning.

20% gratis huisaansluiting

De werken starten pas effectief als 20% van de 14.000 gezinnen zich uiterlijk 8 augustus via www.fiberklaar.be/mol aanmeldt voor een gratis huisaansluiting.

Met deze aansluiting verplicht je jezelf tot niets. Je beslist in de toekomst vrij om al dan niet in te gaan op een aanbod van één van de telecomproviders die het netwerk gebruiken voor het aanbieden van internet, digitale televisie, clouddiensten, gaming, virtual reality, streaming en telefonie.

Het gaat om een open netwerk, waarbij het aantal providers altijd kan toenemen. Op dit moment bieden Proximus, Multifiber, RapidXS en epdnet hun diensten aan via het netwerk van Fiberklaar.

Informatiecampagne

Om onze inwoners te informeren over de mogelijkheden van een rechtstreekse glasvezelaansluiting en de werkwijze voor aanmelding, organiseert Fiberklaar de komende weken een informatiecampagne.

  • Zo ben je op dinsdagavond 12 juli om 19.30 uur welkom in Zaal ’t Getouw voor een fysieke infoavond.
  • Op dinsdagavond 19 juli organiseert Fiberklaar om 19.30 uur een webinar. Inschrijven hiervoor kan via fiberklaar.be/mol.
  • Voor alle informatie kan je ook altijd terecht op fiberklaar.be/mol. 

Aanleg

Pas wanneer we de drempel van 20% deelnemers bereiken, start in het najaar de effectieve aanleg. Dit gebeurt uiteraard gefaseerd en in nauw overleg met het gemeentebestuur en wordt – waar mogelijk – gecombineerd met andere infrastructuurwerken. De aannemer van Fiberklaar levert alle mogelijke inspanningen om de hinder tot een minimum te beperken. Ook over de realisatie en de bijhorende tijdelijke verkeersmaatregelen die op specifieke momenten voor verschillende straten gelden, voorzien we de nodige communicatie.