Naar inhoud
Gemeente Mol

Graafwerken Diepestraat tijdelijk stopgezet door asbestlaag onder wegfundering

1905 Graafwerken Diepestraat tijdelijk stopgezet door asbestlaag onder wegfundering
vrijdag 20 mei 2022

Op maandag 16 mei startte de tweede fase van de werken in de Diepestraat. Bij de start van de graafwerken trof de aannemer onder de wegfundering een asbestlaag aan. Na de vaststelling legde de aannemer de opbraak van de fundering meteen stil en werd de kleine oppervlakte blootgelegde asbest opnieuw afgedekt. Het gemeentebestuur benadrukt dat er nooit risico’s waren voor de volksgezondheid. Wel moeten we een gespecialiseerde firma inschakelen om de asbestlaag via aangepaste afbraaktechnieken te verwijderen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de planning en timing van de werken. Alle beslissingen werden genomen in nauwe samenspraak met de veiligheidscoördinator van de werf.

Tijdens de studie- en ontwerpfase van dit project voerden we grondboringen uit om de samenstelling van de fundering te analyseren. In de Diepestraat gebeurden zes boringen, waarbij er slechts in één boring sporen van asbest werden aangetroffen.

Volgens deze gegevens concludeerde het studiebureau terecht dat het ging om een zeer lokaal probleem, waarvoor in het bestek gepaste maatregelen werden voorzien. Bij de start van de graafwerken bleek dat de asbestlaag onder één rijstrook (even huisnummer, kant parochiezaal) van de volledige Diepestraat aanwezig is.  

Waarom asbest onder de fundering?

De Diepestraat ligt op korte afstand van de inmiddels verdwenen asbestfabriek van Balmatt in Donk. Bij de aanleg van de Diepestraat vele decennia geleden werd - zo blijkt nu - fabrieksafval gebruikt om de fundering extra draagkracht te geven. Deze praktijk dateert uit een ver verleden, maar heeft vandaag heel wat gevolgen.

Zijn er gezondheidsrisico’s door deze historische verontreiniging?

Boven de brokstukken in asbest werd nog de gebruikelijke fundering en het uiteindelijke wegdek in asfalt aangelegd. De fundering en het wegdek zijn volledig asbestvrij. In deze situatie bestond er nooit een gevaar dat de diepgelegen asbest in de omgeving vrijkwam. Asbest is risicovol voor de gezondheid na langdurige en herhaalde blootstelling aan losse, rondvliegende asbestvezels.

Wat nu?

  • De aannemer schakelt een gespecialiseerde aannemer in om het asbest correct te verwijderen. Dit gebeurt met de nodige veiligheidsmaatregelen, zodat er geen asbestvezels kunnen vrijkomen.
  • Deze werken vragen de nodige voorbereiding. We hopen dat de asbestverwijdering binnen 3 à 4 weken kan starten. Mogelijk heeft dit ook een impact op de fasering van de werken.
  • Om de vertraging van de werken zo beperkt mogelijk te houden, start de aannemer nu met de aanleg van de aan te leggen afvoergracht naar de Kleine Nete.
  • Ook in de overige straten van het project (Binnenvelden, Hooibergen, Sint-Bernardusstraat) werden boringen uitgevoerd in de studiefase. Er werd onder deze straten geen asbest aangetroffen. Naar aanleiding van de situatie in de Diepestraat voeren we extra boringen uit voor bijkomende zekerheid.

Alle nodige maatregelen

Het gemeentebestuur begrijpt dat dit mogelijk voor ongerustheid zorgt, maar benadrukt dat er nooit een risico was voor de bewoners en gebruikers van de straat. We nemen bij de verdere uitvoering van het rioleringsproject alle maatregelen om deze historische verontreiniging op een correcte en veilige manier te verwijderen.

Meer info: openbare werken, 014 33 08 19, openbarewerken@gemeentemol.be