Naar inhoud
Gemeente Mol

Ginderbuiten (N103) vanaf 30 mei 3,5 maanden onderbroken voor rioleringsproject

dinsdag 17 mei 2022

Van maandag 30 mei tot en met half september is Ginderbuiten (N103) volledig onderbroken tussen de Kastanjestraat en de Wilgenstraat. De onderbreking is nodig voor een rioleringsproject dat Aquafin en het gemeentebestuur samen realiseren. De omleiding voor verkeer van en naar het Centrum verloopt via de Zuiderring (N71). Voor fietsers bewegwijzeren we een plaatselijke omleidingsroute via de Singellaan en De Ruggen. Het project moet vermijden dat het huishoudelijk afvalwater van ongeveer 4.400 inwoners van Ginderbuiten en Gompel (deels) bij hevige regenval nog in de Scheppelijke Nete belandt. Om de betrokken buurtbewoners rechtstreeks te informeren over het verloop van de werken, organiseren we voor hen op donderdag 19 mei een infovergadering. Ze ontvingen hiervoor een uitnodiging per brief.

Aquafin realiseert een rioleringsproject in de Wilgenstraat en een deel van Ginderbuiten. Dit rioleringsproject moet vermijden dat het huishoudelijk afvalwater van ongeveer 4.400 inwoners van Ginderbuiten en Gompel (deels) bij hevige regenval nog in de Scheppelijke Nete belandt. De werken omvatten de aanleg van een bergbezinkingsbekken en een gescheiden rioolstelstel in de Wilgenstraat en een deel van Ginderbuiten (vanaf de Kastanjestraat tot en met de Wilgenstraat).

Ginderbuiten onderbroken

Eén van de onderdelen van  het rioleringsproject omvat de plaatsing van grote ondergrondse betonconstructies ter hoogte van de kruispunten van Ginderbuiten met de Kastanjestraat en de Wilgenstraat. In het gedeelte tussen  beide zijstraten komt nieuwe riolering. Deze werken gaan gepaard met uitgebreide graafwerken, waardoor het noodzakelijk is om de doortocht van Ginderbuiten tussen de Kastanjestraat en de Wilgenstraat voor een periode van 3,5 maanden volledig af te sluiten. De werken zijn zeker klaar voor Lichtstoet Ginderbuiten op zaterdagavond 24 september.

Verkeer over een langere afstand van en naar het Centrum wordt met bewegwijzering afgeleid via de Molderdijk. Plaatselijk verkeer tussen Ginderbuiten en het Centrum heeft verschillende alternatieve mogelijkheden, waaronder Gompel (via Toemaathoek) en Kapellestraat - Turnhoutsebaan.

Voor de fietsers wordt in beide rijrichtingen bewegwijzering voorzien via het doorsteekje naast Café Den Bakker. Vervolgens kan je de Singellaan en De Ruggen gebruiken om van en naar het Centrum te fietsen.

Bereikbaarheid Kastanjestraat, Wilgenstraat en deel Ginderbuiten?

  • In de Kastanjestraat zelf gebeuren er geen rioleringswerken. Wel is deze doodlopende straat ter hoogte van Ginderbuiten vanaf 6 juni voor een periode van meerdere weken afgesloten voor rioleringswerken op het kruispunt. Tussen 30 mei en 6 juni is de straat uitsluitend buiten de werkuren toegankelijk voor auto’s van bewoners. Wanneer de werken voldoende gevorderd zijn, krijgen de bewoners een tijdelijke toegang tot de straat in steenslag. Dit zal vermoedelijk in de tweede helft van juni zijn.
  • In de Wilgenstraat wordt een volledig nieuwe riolering aangelegd én de weg vernieuwd, inclusief voetpaden. Het kruispunt met Ginderbuiten gaat voor de volledige tijdsduur dicht. De nabijgelegen handelszaken - waaronder de bakker - blijven te voet bereikbaar.
  • Ter hoogte van het kruispunt Leenhofstraat – Rozenberg – Ginderbuiten mogen uitsluitend bewoners van dit eerste stuk van Ginderbuiten (N103) met de auto voorbij de afsluiting richting Wilgenstraat. De eerste parkeerstrook aan de linkerkant blijft behouden voor de bewoners. Op de volgende twee kortere parkeerstroken rechts geldt een parkeerverbod. Deze moeten vrij blijven voor het zware werfverkeer.

Timing

Naast de werken op de doortocht van Ginderbuiten (N103), moet er ook gewerkt worden in de Wilgenstraat. Gelijktijdig wordt een bergbezinkingsbekken gebouwd langs de Gompelbaan. Deze werken hebben geen impact op het verkeer. De timing geldt onder voorbehoud van gunstig weer en onvoorziene omstandigheden op de werf.