Naar inhoud
Gemeente Mol

Opwaardering site 15 Kapellekens: geef online je mening na de eerste workshop

15 kap1
maandag 16 mei 2022

Kon je op woensdag 11 mei niet aanwezig zijn op de eerste workshop over de 15 Kapellekens, maar wil je graag een bijdrage leveren aan de opwaardering van deze prachtige omgeving? Op www.gemeentemol.be/15kapellekens vind je alle info én krijg je de kans om online je visie te delen. Tijdens de eerste geslaagde workshop verzamelden we de ideeën en inzichten van een 40-tal gemotiveerde buurtbewoners en inwoners van Achterbos. Op 21 juni verzamelen we opnieuw voor de tweede workshop. Je kan zeker deelnemen als je de eerste workshop niet volgde. Iedereen is welkom!

Tijdens de eerste workshop keken we samen naar de site van de 15 Kapellekens en de onmiddellijke omgeving. Op de kaart werden aandachtspunten aangeduid, naar mogelijke opportuniteiten gezocht en knelpunten aangestipt.  Met deze input gaan we vervolgens inhoudelijk en creatief aan de slag om eerste concepten uit te werken voor de site van de 15 Kapellekens en de onmiddellijke omgeving. Tijdens de volgende workshops op 21 juni en 13 september gaan we met deze voorstellen verder aan de slag. We hopen dat zoveel mogelijk geïnteresseerden deelnemen aan de drie data.

Na elke workshop kan je de stand van zaken opvolgen in ons digitaal participatieplatform. Je krijgt telkens ook de kans om ideeën of voorstellen verder aan te vullen.

Met deze aanpak kunnen we stap voor stap het project laten groeien tot een mooi eindresultaat: een aantrekkelijk concept en ontwerp voor een ultieme beleving van de 15 Kapellekens in zijn historische context. De realisatie van de plannen start in 2023.

Groot over de grenzen heen
De 15 Kapellekens genieten een grote bekendheid binnen en buiten onze gemeentegrenzen. Deze historische bosrijke locatie groeide de afgelopen decennia uit tot een favoriete rust- en ontdekkingsplek voor talrijke wandelaars en fietsers, jong en oud.

Als eigenaar van de kapelletjes staat het gemeentebestuur in voor het onderhoud van deze unieke gebouwtjes en de bijhorende kruisweg. Recent liet het gemeentebestuur door een gespecialiseerd architectenbureau een erfgoedkundig beheersplan opmaken voor de kapelletjes. Dit beheersplan bevat de volledige historiek en geeft aan hoe het structureel onderhoud van dit beschermd historisch patrimonium moet gebeuren.

Niet over verkavelingsproject
Recent werd door een private projectontwikkelaar een dossier ingediend om in de omgeving van de 15 Kapellekens een verkaveling te ontwikkelen. Het gemeentebestuur begrijpt dat hierover heel wat bezorgdheden en vragen bestaan. Zoals de wetgeving voorschrijft moet elk aanvraagdossier correct behandeld worden, wat in deze situatie betekent dat er eerst een openbaar onderzoek plaatsvond. Tijdens dit openbaar onderzoek kreeg iedereen de kans om in alle transparantie de voorstelplannen te raadplegen. Pas na afloop van het openbaar onderzoek kan het gemeentebestuur het aanvraagdossier inhoudelijk beoordelen en beslissen om – met de vereiste motivatie - al dan niet een vergunning te verlenen.

We benadrukken dat de procedure die geldt voor deze verkaveling volledig losstaat van het herwaarderingstraject dat we nu voor de 15 Kapellekens opstarten. Dit betekent concreet dat het verkavelingsdossier de geëigende procedure volgt en geen gespreksonderwerp vormt tijdens de workshops. Wanneer het college van burgemeester en schepenen over de vergunning beslist, zal dit bekendgemaakt worden via onze communicatiekanalen.

Twee hectare publiek bos
Al sinds 2004 koopt het Kempens Landschap met financiële ondersteuning van het gemeentebestuur stapsgewijs private bospercelen op in de onmiddellijke omgeving. Dankzij een recente aankoop kon het Kempens Landschap de eigendommen in publiek bezit verdubbelen tot twee hectare. Alle aangekochte bospercelen liggen in de onmiddellijke nabijheid van de kapelletjes.

Het project wordt financieel ondersteund door LEADER. Dit Europees subsidiëringsprogramma richt zich op plattelandsontwikkeling. Dankzij de aankopen van de omliggende percelen én het recente beheerplan is de tijd aangebroken om de kruisweg en de onmiddellijke omgeving een stevige upgrade te geven.

Meer info: