Naar inhoud
Gemeente Mol

Inbreuken vastgesteld bij controle op 9 handelszaken in Balen, Dessel en Mol

politie
dinsdag 10 mei 2022

Op vraag van de politiezone Balen-Dessel-Mol ging er op vrijdagavond 6 mei een multidisciplinaire controleactie door in 9 verschillende handelszaken in de drie verschillende gemeenten. Het ging hoofdzakelijk om nachtwinkels die gecontroleerd werden op de naleving van de algemene regelgeving en het lokaal politiereglement. In alle gecontroleerde panden werden allerhande overtredingen vastgesteld.  Zo werden er onder andere 3 personen aangetroffen die illegaal in ons land verblijven en werden er heel wat illegale producten in beslag genomen.

Naar aanleiding van een sterk vermoeden van wanpraktijken in de bedrijfsvoering van een aantal handelszaken op het grondgebied van de politiezone Balen-Dessel-Mol, zetten het lokale bestuur en politie deze bestuurlijke actie op touw. De organisatie en coördinatie werd ondersteund door het ARIEC* (arrondissementeel informatie- en expertisecentrum) van de Federale Politie Antwerpen in overleg met de Federale Gerechtelijke Politie, het parket en het arbeidsauditoraat.

 
Focus van de controle 
 
De controle focuste zich op de naleving van de verschillende regelgevingen en het opsporen van eventuele illegale activiteiten die de lokale economie en de maatschappij ondermijnen en overlast veroorzaken. Naast de algemene wetgeving hebben de lokale besturen met het lokaal politiereglement extra slagkracht in de strijd tegen de infiltratie van georganiseerde criminaliteit in de lokale economie. Deze handhavingsactie kadert in het opvolgingsbeleid hiervan.  
 
Resultaten 
 
Op vrijdag 6 mei tussen 17.30 uur en 23.30 uur werden in totaal 9 handelszaken gecontroleerd. Eén nachtwinkel in Balen, één nachtwinkel in Dessel en 5 nachtwinkels en 2 handelszaken in Mol.  
 
Tijdens de controle kon de lokale politie 3 personen vatten die illegaal in ons land verblijven, waaronder een geseind persoon met bevel tot gevangenneming. Hij werd overgebracht naar de gevangenis. Tijdens de controle werden ook gebruikershoeveelheden drugs en 3 verboden wapens aangetroffen. Er werd één proces-verbaal opgesteld naar aanleiding van witwas.  
 
Ook de controles van de inspectiediensten leverden in alle gecontroleerde handelszaken uiteenlopende resultaten op.  

  • Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) trof etenswaren aan die niet op de juiste temperatuur bewaard werden en diepvriesproducten zonder etiket.  
  • De FOD Volksgezondheid maakte onder andere een proces-verbaal op voor de verkoop van E-sigaretten en namen een aantal tabaksproducten in beslag.  
  • De inspectie van de douane nam geneesmiddelen, een grote hoeveelheid blunt wraps (sigaren gevuld met cannabis), illegale tabaksproducten en tabaksproducten zonder taxzegel in beslag.  
  • De medewerkers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) stelden een inbreuk op de Dimona-wetgeving vast en gaven een waarschuwing rond deeltijds arbeid.   

Multidisciplinair team 
 
De actie werd uitgevoerd door een multidisciplinair team. De medewerkers van de lokale politie werden bijgestaan door medewerkers van 7 verschillende inspectiediensten: de dienst Vreemdelingenzaken, de douane, de FOD Volksgezondheid en verschillende sociale en economische inspectiediensten zoals het FAVV en de RVA.

*ARIEC Antwerpen (Het Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum Antwerpen) is een dienst van de Federale Politie en heeft als opdracht de gemeentebesturen en lokale politie te ondersteunen in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Ze leveren oa. juridische bijstand in de opmaak van besluiten en reglementen, volgen bovenlokale fenomenen op en leveren bijstand bij de operationele uitvoering van acties op het terrein.  


Meer info 

  • Lokale Politie:  Stefaan Volckaerts, lokale politie Balen-Dessel-Mol, tel. 014 33 37 00 

Federale Politie Antwerpen:  Voor meer informatie over de werkzaamheden van het ARIEC Antwerpen kan de pers contact opnemen met hoofdcommissaris Jean-Claude Gunst, directeur-coördinator van het arrondissement Antwerpen, op het nummer 0475/85 48 22 of via FPF.Ant.Communicatie@police.belgium.eu

Meer info 

  • Lokale Politie:  Stefaan Volckaerts, lokale politie Balen-Dessel-Mol, 014 33 37 00
  • Federale Politie Antwerpen:  Voor meer informatie over de werkzaamheden van het ARIEC Antwerpen kan de pers contact opnemen met hoofdcommissaris Jean-Claude Gunst, directeur-coördinator van het arrondissement Antwerpen, op het nummer 0475 85 48 22 of via FPF.Ant.Communicatie@police.belgium.eu