Naar inhoud
Gemeente Mol

Park De Kiosk: aanleg nieuw basketbalplein en uitbreiden BMX-zone

maandag 9 mei 2022

Half mei zetten we opnieuw enkele stappen in de heraanleg van Park De Kiosk. De aannemer start eerst met het opbreken van het huidige basketbalveld om nadien het nieuw veldje aan te leggen. Hij breidt ook de BMX-zone uit en plaatst de betonnen platen op de plaatsen waar de picknick- en zitbanken terechtkomen. In het najaar planten we extra bomen en vaste planten. Op dat moment maken we ook de heuvel voor extra groen.

Voor de nieuwe aanplanting kiezen we voor planten die goed gedijen op deze locatie. Door grondig onderzoek in samenwerking met OVAM kennen we de samenstelling van de bodem. Dankzij de expertise van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete beschikken we over voldoende kennis om te weten welke plantengroei deze locatie kan opwaarderen.

Ontwerpplan kom tot stand dankzij participatie

Park de Kiosk vormt voor de school, heel wat omwonenden en verenigingen een meerwaarde binnen het gehucht. Daarom kregen zij afgelopen maanden uitgebreid de kans om hun mening te geven. Op basis van de opmerkingen, suggesties en ideeën tekende het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete het nieuwe ontwerp- en beplantingsplan uit.

Een korte historiek

Park de Kiosk is een binnengebied van vijf hectaren, gelegen naast de vrije basisschool van Wezel, tussen de Vieille Montagnestraat, Keiheuvelstraat, Pompstraat en Langestraat. Het park onderging in 2011 een herinrichting. De kiosk kreeg een volledige renovatiebeurt en werd in z’n oude glorie hersteld. In 2015 plaatsten we onder impuls van de groep ‘Wezel Grenzeloos’, speeltoestellen voor de allerkleinsten. Jammer genoeg gedijt de huidige beplanting niet goed op de parksite. Daarom werd in samenspraak met Buurtwerk Wezel besloten om een duurzame oplossing uit te werken. We organiseerden dit in nauw overleg met de buurt. Deze investeringen stonden oorspronkelijk gepland in 2020, maar de coronacrisis en het bijkomende bodemonderzoek zorgden voor een verschuiving in de planning.

Meer info:
> dienst jeugd en sport, jeugddienst@gemeentemol.be, sportdienst@gemeentemol.be

014 33 05 10, 014 33 05 12

> milieudienst, milieudienst@gemeentemol.be, 014 33 07 35