Naar inhoud
Gemeente Mol

In beroep tegen geweigerde vergunning KMO-units in Citéwijk naast Casino Gompel

woensdag 4 mei 2022

Projectontwikkelaar Smets Investeringsmaatschappij gaat bij de deputatie in beroep tegen de geweigerde vergunning voor de bouw van tien KMO-units in de citéwijk naast het Casino van Gompel. Na een grondige analyse van het aanvraagdossier oordeelde het gemeentebestuur dit project als onverzoenbaar met de omgeving. Tijdens de consultatieronde liepen in totaal 133 bezwaarschriften tegen het project binnen. De deputatie moet het project opnieuw beoordelen en beslist vervolgens om al dan niet een vergunning te verlenen. Tijdens de beroepsprocedure zal het college van burgemeester en schepenen nog een advies verstrekken aan de deputatie.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be