Naar inhoud
Gemeente Mol

Aanplant grote bomen op ‘Groene Wij’ in Gompel gestart

dinsdag 29 maart 2022

Op woensdag 30 maart starten we met het aanplanten van een 30-tal lindes en haagbeuken op de ‘Groene Wij’ in Gompel. Dit is na de plantdag van buurtbewoners en schoolkinderen in februari de eerste stap in de realisatie van het centrale plein in Gompel. We voeren ook de grondwerken uit, plaatsen omheining en speelelementen en starten met het inzaaien van een aantal zones. Na de Fruitfuif wordt het terrein ingezaaid met een bloemenrijk en verhard gazon en komt er een bloemenweide. In het plantseizoen van het najaar planten we de laatste kleinere bomen en struiken aan.

De bomen die gerooid werden begin dit jaar, worden nu vervangen door een 30-tal lindes en haagbeuken. Ook de laatste fijnsparren rond de kerk, eveneens aangetast door ziekte, worden nu gerooid en vervangen door de nieuwe bomen.

Na de aanplant van de grote bomen werken we stapsgewijs verder aan de realisatie van de ‘Groene Wij’:

Voor half april

 • Plaatsen nieuwe omheining rond de buitenschoolse kinderopvang
 • Grond- en zaaiwerken op verschillende terreinen
 • Afkoppelen van de regenwaterafvoer van de school en aansluiting op de wadi, een soort van groen greppel die ervoor zorgt dat het regenwater opnieuw in de grond terechtkomt in plaats van in de riool
 • Aanleggen van de paden
 • Plaatsen van natuurlijke speelelementen
 • Hangen van nestkastjes

Tussen eind april en half mei

 • Inzaaien van het bloemenrijk en verhard gazon op het terrein van de Fruitfuif
 • Aanleg van de bloemenweide
 • Plaatsen van de zitbanken

In het najaar

 • Aanplantenoverige kleine bomen en struiken

De ‘Groene Wij’

De ‘Groene Wij’ is de nieuwe naam die het dorpsteam bedacht voor de ruimte tussen de parochiezaal, de kerk en de basisschool. Het grasveld tussen de school en de kerk ondergaat een heuse metamorfose. Het ontwerp houdt rekening met de noden van zowel de school, het parochiecentrum, de buitenschoolse kinderopvang, de Chiro en de buurtbewoners. Zij maakten hun wensen kenbaar tijdens het inspraak- en participatietraject dat hieraan voorafging.

Spelen en ontmoeten centraal

Spelen en ontmoeten staan centraal in het ontwerpplan. Er komt een:

 • Platform voor optredens van de kinderen
 • Zitarena of buitenklas waarbij grote keien dienen als speel- en zitelement
 • Speelheuvel met glijbaan en natuurlijke speelelementen
 • Speelbosje
 • Ruimte voor zit- en picknickbanken

De heraanleg wordt mede mogelijk gemaakt met steun van Leader Provincie Antwerpen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De realisatie kwam tot stand dankzij een nauwe samenwerking tussen het gemeentebestuur, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Rurant, provincie Antwerpen en talrijke betrokkenen uit het gehucht.

Meer info: milieudienst, 014 33 07 35, milieudienst@gemeentemol.be