Naar inhoud
Gemeente Mol

Eerste Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen in onze gemeente

maandag 14 maart 2022

Het gemeentebestuur krijgt steeds meer zicht op de grote uitdagingen die voortvloeien uit de Oekraïense vluchtelingencrisis. De eerste Oekraïense vluchtelingen verblijven al in onze gemeente. De meesten worden opgevangen door Oekraïense familieleden, vrienden of kennissen die al langer in onze gemeente wonen. De komende dagen verwachten we ook eerste toewijzingen uit Brussel, waarbij we één leegstaande gemeentelijke woning en eerste woongelegenheden inschakelen die vrijwillig werden aangemeld door onze inwoners. Vooraleer we een adres doorgeven aan Brussel, doet het gemeentebestuur een plaatsbezoek.

Net zoals bij elke grote crisis worden we als gemeentebestuur ook hier geconfronteerd met een groot aantal onzekerheden. Stapsgewijs worden de nodige beslissingen door de verschillende overheidsniveaus genomen, mondjesmaat geraakt steeds meer informatie bekend. Om met deze complexe en uitdagende situatie om te gaan, organiseert het gemeentebestuur alvast wekelijks een interne coördinatievergadering. Dit laat toe om bij te sturen of snel te schakelen wanneer nodig.

Deze interne vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende gemeentediensten en schepenen van bepaalde beleidsdomeinen, waaronder sociaal beleid, onderwijs, vreemdelingen en  communicatie. Afhankelijk van de te bespreken wekelijkse thema’s vullen we dit overleg aan met extra specialisten en andere welzijnspartners. Daarnaast voert het gemeentebestuur ook frequent overleg met de scholen, zowel de lagere scholen als het middelbaar onderwijs.

Eerste Oekraïense vluchtelingen

De afgelopen weken registreerde onze dienst vreemdelingen al eerste Oekraïense vluchtelingen. In totaal gaat het op dit moment over 44 personen, waarvan 21 volwassenen en 23 kinderen. De meesten verblijven bij familieleden, vrienden of kennissen die al langer in onze gemeente wonen. Deze vluchtelingen hebben daardoor al een verblijfplaats en worden wegwijs gemaakt door het opvanggezin. Het gemeentebestuur luistert wat de noden zijn en ondersteunt al zeker op administratief vlak. Ook voor het onderwijs van de kinderen zoeken we naar oplossingen. Deze vluchtelingen moeten zich in elk geval ook registreren in het centrale registratiecentrum in Brussel op de Heizel.

Particuliere opvangmogelijkheden

Heel wat inwoners reageerden spontaan op de oproep naar mogelijke opvanglocaties voor toekomstige Oekraïense vluchtelingen. In totaal ontvingen we al 58 aanbiedingen, waarvoor enorme dank. Deze voorstellen variëren van inwoners die voor een korte periode een aantal slaapkamers in de eigen woning ter beschikking stellen tot en met inwoners die een leegstaande woning of appartement bezitten.

Het gemeentebestuur heeft deze lijst al een eerste keer gescreend. Daarbij zochten we in eerste instantie naar aanbiedingen van leegstaande woningen en appartementen. Deze opvanglocaties zetten we eerst in. Vorige week brachten we op vier locaties een plaatsbezoek en pleegden we overleg met de aanbieders. Elk bezoek leidde tot een positief advies. Daarnaast beschikt het gemeentebestuur zelf nog over een leegstaande woning met drie slaapkamers. Deze vijf adressen maken we vandaag nog over aan Brussel als mogelijke opvanglocaties. In totaal creëren we hiermee al 24 structurele opvangplekken. Vermoedelijk zullen er vanuit Brussel snel toewijzingen komen. Vervolgens volgen we samen met de aanbieders deze situaties op, zodat we gericht onze ondersteuning kunnen aanvullen en bijsturen. We hebben daarbij zeker de bedoeling om onze bestaande vrijwilligersnetwerken in te zetten. 

De komende dagen volgen er nog plaatsbezoeken. Dit leidt hopelijk tot extra opvanglocaties die we kunnen goedkeuren en doorgeven aan Brussel. Eventuele opvanglocaties kunnen nog online aangemeld worden.

Collectieve opvanglocaties        

Naast de spontane opvang bij Oekraïense inwoners en de particuliere opvangmogelijkheden onderzoekt de Vlaamse overheid de mogelijkheid om snel collectieve opvanglocaties te organiseren. Het gaat hier over de zogeheten ‘nooddorpen’. Mogelijk en hopelijk volgen ook op dit vlak snel beslissingen. We weten op dit moment niet of er locaties in onze gemeente geselecteerd worden. In dat geval zal het gemeentebestuur - waar gewenst en nodig - bijstand leveren om ook deze Oekraïense vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen.  

Vaste plek op onze website

Op onze website vind je vanaf nu onder www.gemeentemol.be/oekraine altijd de meest recente info, ook over eventuele inzamelacties, vrijwilligersoproepen,…