Naar inhoud
Gemeente Mol

Extra fase natuursteenwerken in Lakenmakersstraat vanaf woensdag 15 december

maandag 13 december 2021

Vanaf woensdag 15 december wordt de natuursteenverharding hersteld in de Lakenmakersstraat, op het voetpad ter hoogte van de ondergrondse garage naast Two Store. Hierdoor wordt de keldergarage tijdelijk onbruikbaar voor eigenaars. Voetgangers moeten oversteken ter hoogte van de werf. De doorsteek tussen Lakenmakersstraat en Santo Tomásplein blijft wel toegankelijk. De werken duren tot uiterlijk donderdag 23 december, onder voorbehoud van onvoorziene weersomstandigheden. We verwittigen de betrokken bewoners via een afzonderlijke bewonersbrief.

De werken aan de natuursteenverharding lopen erg vlot. De werf Achterpad-Boerenkrijgstraat-Corbiestraat is klaar, de heraanleg aan Laar zal ook vroeger dan gepland afgewerkt zijn. Omdat we de vrijgekomen periode optimaal willen benutten, kiezen we ervoor om deze extra fase in de Lakenmakersstraat meteen in te plannen. Gezien de staat van de losliggende klinkers is een herstelling dringend nodig. 

Garage onbereikbaar, voetpad versperd

De werfzone bevindt zich op het voetpad, recht voor de inrit van de ondergrondse garage van het appartement naast Two Store. De garage is voor de gebruikers dan ook onbereikbaar vanaf woensdag 15 december.

De aannemer heeft bovendien nog extra ruimte nodig om materiaal te plaatsen. Hierdoor is het voetpad versperd vanaf de garage tot aan de doorsteek naar het Santo Tomásplein. De voordeur van het appartement en de doorsteek naar het Santo Tomásplein blijven wel bereikbaar. Voetgangers moeten ter hoogte van de werken oversteken. Dit zal duidelijk aangegeven worden met verkeersborden.

Ander materiaal wordt gestockeerd op het Santo Tomásplein om hinder tot een minimum te beperken.

Stand van zaken natuursteenherstelling

De extra werken in de Lakenmakersstraat duren uiterlijk tot donderdag 23 december. Met deze timing zijn alle geplande werven afgewerkt vóór de kerstvakantie. In 2022 start de aannemer op het kruispunt Laar-Molenstraat. Meer info hierover volgt later. De timing geldt onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be, www.gemeentemol.be/natuursteencentrum