Naar inhoud
Gemeente Mol

Stem voor 8 december op Kara Karacomité voor 1.000 euro steun uit Torfsfonds

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 1 december 2021

Het Kara Karacomité maakt kans op een sponsorbedrag van 1.000 euro uit het Torfsfonds. Hiervoor hebben we jouw stem nodig. Stem daarom uiterlijk op 8 december voor de vzw Kara Kara-comité via Torfsfonds | vzw Kara Kara-comité. De organisaties met de meeste stemmen, ontvangen 1.000 euro. Een bedrag dat enorm welkom is nu het benefietoptreden van 4 december met Jean & les Flamands door het Kara Karacomité geannuleerd werd. Kunnen we op jouw stem rekenen?

Onze stedenband met de gemeente Kara Kara in Niger bestaat al sinds 2007. Samen met de lokale partner ONG REVE realiseerde het Kara Karacomité al mooie projecten. Maar de dromen blijven groot en daar zetten heel wat Molse vrijwilligers zich voor in.

Kans op extra steun

Geerd, penningmeester van het Kara Karacomité, vraagt om jouw stem opdat de projectwerking kans maakt op extra fondsen via Torfs. Extra steun die heel welkom is nu het benefietoptreden met Jean & Les Flamands van 4 december in Zaal ’t Getouw door het Kara Karacomité geannuleerd werd.

Wat doet het Kara Karacomité?

Kara Kara is sinds 2007 een zustergemeente van Mol. Niger is één van de armste landen van de wereld, maar gelukkig is er door de zuidelijke ligging van Kara Kara nog wel mogelijkheid tot landbouw en veeteelt.

Van de circa 50.000 inwoners in Kara Kara (een gebied van ongeveer 20 X 30 km) zijn 9.000 kinderen jonger dan 12 jaar. Jongens en meisjes volgen bijna allemaal lager onderwijs. De onderwijzers worden betaald door de staat, maar door de enorme bevolkingsgroei (jonge bevolking) heeft Niger te weinig middelen voor nieuwe schoolgebouwen en schoolmateriaal.

In Kara Kara zijn er 80 stenen klassen, maar in 140 klassen volgen de kinderen les in voorlopige klassen in ‘paillotte’ (rieten afdaken die elk jaar moeten herbouwd worden na het regenseizoen). Zelfs de noodzakelijke schoolboeken of schrijfmateriaal ontbreken vaak. De Molse samenwerking met Kara Kara heeft van in het begin ook ingezet op de ondersteuning van het onderwijs.

Torfsfonds

Jaarlijks schenkt Torfs een deel van de bedrijfswinst aan het goede doel. Organisaties die aan de voorwaarden voldoen, konden tot eind oktober een dossier indienen. Nog tot en met 8 december kunnen de organisaties voor hun projecten stemmen verzamelen. Op basis van het aantal stemmen wordt de finale selectie gemaakt. Half december weten we het resultaat.

Aansluiten bij Kara Karacomité?

Wil je aansluiten bij het Kara Karacomité? Dat kan natuurlijk ook! Alle geïnteresseerden zijn welkom.

Meer info:

> dienst samenlevingsopbouw – mondiaal beleid, 014 33 15 63, samenlevingsopbouw@gemeentemol.be

> www.karamol.be