Naar inhoud
Gemeente Mol

“Besmettingscijfers nog nooit zo hoog, ook druk op ziekenhuis neemt stevig toe”

1011 medisch verslag
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 10 november 2021

De afgelopen week klom onze incidentiegraad naar een in deze coronacrisis nog nooit gezien cijfer van 683, wat overeenstemt met 253 geregistreerde besmettingen voor de laatste 7 dagen. Ook de druk op het ziekenhuis neemt stevig toe. Op dit moment liggen in het ziekenhuis drie coronapatiënten op intensieve zorgen en een tiental patiënten op een gewone kamer. Het ziekenhuis benadrukt dat ze op dit moment de reguliere zorg alleen maar kunnen blijven aanbieden, dankzij de zeer hoge vaccinatiegraad in onze regio. Een vergelijking met de cijfers van vorig jaar bevestigt deze stelling. Het medisch coördinatieoverleg roept iedereen dan ook op om uit eigen beweging uiterst voorzichtig te zijn met intensieve sociale contacten in binnenruimtes. We stellen vast dat de voorzichtigheid effectief toeneemt, bijvoorbeeld met familiefeesten die worden uitgesteld. Zeker contacten met kwetsbare personen leiden door de bijzonder hoge viruscirculatie tot een verhoogd risico.

Heilig Hartziekenhuis

 • Op dit moment verblijven in het Heilig Hartziekenhuis drie coronapatiënten op intensieve zorgen en een tiental op een gewone kamer. 

 • Op regionaal niveau nam de coronadruk op de Kempense ziekenhuizen op één week tijd met ongeveer een derde toe. Voor de vier ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Kempen (Herentals, Geel, Mol en Turnhout) gaat het om een stijging van een veertig- naar een zestigtal patiënten, waarvan een tiental op intensieve zorgen verblijft. Deze cijfers schommelen dagelijks. 

 • De vier Kempense ziekenhuizen werken onderling bijzonder goed samen om de coronadruk optimaal te verdelen. Dagelijks wordt er nauw overlegd over waar elke patiënt best opgenomen wordt. 

 • Het Heilig Hartziekenhuis houdt momenteel drie bedden op intensieve zorgen vrij voor coronapatiënten. Een extra vierde bed wordt in gereedheid gebracht. 

 • Naast dringende opnames van coronapatiënten moet er op elk moment voldoende capaciteit beschikbaar zijn voor spoedopnames door verkeersongevallen, hartinfarcten, beroertes,… 

 • De stijgende cijfers leiden tot een nijpende situatie op intensieve zorgen, aangezien ook de druk van niet-coronapatiënten op dit moment bijzonder groot is.

 • Het ziekenhuis zal de komende dagen en weken vermoedelijk niet anders kunnen dan geplande operaties op een andere manier spreiden, zeker wanneer er na de operatie een opname op intensieve zorgen vereist is. Dit gebeurt uiteraard zeer weloverwogen. Het ziekenhuis contacteert altijd zelf de betrokken patiënt. Als je niets verneemt, gaat de geplande zorg steeds door zoals voorzien. 

 • Net zoals alle overige ziekenhuizen kampt het Heilig Hartziekenhuis door de coronacrisis met een verhoogde uitval van de eigen medewerkers. In combinatie met de extra zorg voor coronapatiënten neemt de coronacrisis op dit moment een totale personeelscapaciteit in van 20%. Naast de verhoogde werkdruk heeft dit onvermijdelijk een effect op de reguliere dienstverlening. 

 • De opgenomen coronapatiënten omvatten zowel gevaccineerde 75- en 85-plussers, gevaccineerde patiënten met onderliggende immuniteitsproblemen als niet-gevaccineerden. De verhouding tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden schommelt voortdurend, met momenteel een licht overwicht voor de gevaccineerden. Met een vaccinatiepercentage van meer dan 90% hebben gevaccineerden uiteraard veel minder kans om in het ziekenhuis te belanden dan wie zich niet laat vaccineren.

 • Ziekenhuizen slagen er momenteel in de reguliere niet coronagerelateerde zorg op kwalitatieve wijze te blijven aanbieden dankzij de zeer hoge vaccinatiegraad in onze regio. Bij de tweede golf vorig najaar – toen er nog niet gevaccineerd werd – lagen de algemene besmettingscijfers in onze gemeente lager (incidentiecijfer van 391 toen versus 683 nu), maar telde het ziekenhuis op 5 november 2020 maar liefst 37 coronapatiënten, waarvan zes op intensieve zorgen.

  Op dat moment ging het bovendien nog om de traditionele coronavariant, terwijl momenteel de meer besmettelijke deltavariant volledig overheerst. Daarnaast stelt het ziekenhuis vast dat de gevaccineerde patiënten vandaag sneller en beter herstellen, waardoor een kortere opnametijd vereist is.

 • Het ziekenhuis benadrukt dat elke patiënt – corona of niet – de medische hulpverlening krijgt die vereist is. Alle vereiste inspanningen worden hiervoor geleverd.

Coronacijfers en testcentrum

 • Op dit moment hebben we in onze gemeente een incidentiegraad van 683 (aantal besmettingen op 100.000 inwoners voor de laatste 7 dagen). Dit cijfer stemt overeen met in totaal 253 besmettingen. Nog nooit tijdens deze coronacrisis lag dit cijfer zo hoog.
   
 • We stellen vast dat het virus alle leeftijdscategorieën treft, met 30-39 en 40-49 jaar als de twee leeftijdsgroepen met de hoogste besmettingscijfers.
   
 • Het testcentrum in ecocentrum De Goren flirt dagelijks met de maximale testcapaciteit van 200 testen. Ook in andere testcentra en huisartsenpraktijken is het momenteel bijzonder druk.
   
 • Het testcentrum is komend ‘verlengd weekend’ open op donderdag 11 november en gesloten op vrijdag 12 november. Zaterdag 13 en zondag 14 november is het testcentrum open in de voormiddag. Online kan je ook afspraken inboeken in andere testcentra in de regio.
   
 • De positiviteitsratio van afgenomen testen bedraagt de afgelopen weken gemiddeld 10 procent, met op sommige dagen stevige uitschieters. Zo piekten we op 1 november naar 19% positieve testen.
   
 • We zien dat steeds meer inwoners met lichte klachten zelf online een testcode bekomen én ook zelf een afspraak inboeken. Dit kan via mijngezondheid.belgie.be via een Self-Assessment test. Met een eenvoudige vragenlijst schat je zelf in of je in aanmerking komt voor een test. Heb je na het invullen van de vragenlijst symptomen die zouden kunnen wijzen op corona? Dan kan je meteen zelf een code aanmaken om de test te laten afnemen. Met deze code maak je dan een afspraak om bij een testcentrum of apotheek in de buurt langs te gaan. Deze ingevulde vragenlijst neem je (elektronisch) mee naar het testcentrum.

 • Sinds 1 november kan je ook bij bepaalde apotheken een sneltest laten afnemen. Enkel apothekers met de nodige opleiding mogen deze snelle antigeentesten afnemen bij terugkerende reizigers en inwoners met symptomen. Op gemeentemol.be/apotheektest vind je de lijst van apotheken waar je terecht kan.

 

Vaccinatiecentrum

 • Vorige week verstuurden we in totaal een 1.738-tal uitnodigingen naar 65-plussers die in aanmerking komen voor een extra prik. Later deze week hopen we dit uitnodigingsaantal minstens te kunnen verdubbelen, zodat een groot deel van deze doelgroep een datum ontvangt voor de extra prik. Exacte cijfers zijn op dit moment nog niet gekend.

 • Ook voor de extra prik voor zorgpersoneel hopen we zo snel mogelijk uitnodigingen te kunnen versturen. Bedoeling is om ook het zorgpersoneel nog voor de kerstperiode deze prik te kunnen geven.

 • We verwachten in de laatste week van november en de eerste week van december zeer veel extra prikken te kunnen zetten. De hogere overheid heeft beloofd dat het nodige aantal vaccins voorradig zal zijn.

 • We verwachten nog verdere informatie over de heel recent aangekondigde extra prik voor - in eerste fase - wie gevaccineerd is met Johnson & Johnson en nadien de hele bevolking.

 • Late beslissers die zich alsnog willen laten vaccineren, blijven nog steeds welkom om zich aan te melden bij het callcenter van het vaccinatiecentrum op 014 38 90 47.