Naar inhoud
Gemeente Mol

Cas Delaet verkozen tot nieuwe kinderburgemeester, dank aan vorig bestuur

donderdag 28 oktober 2021

Cas Delaet van gemeentelijke basisschool Gompel 'Alles Kids' werd op woensdag 27 oktober verkozen tot nieuwe kinderburgemeester van onze gemeente. Hij volgt Fiene Drooghmans van Stapsteen Sluis op. De kinderburgemeester en kinderraadsleden legden de eed af. Achteraf werden zij getrakteerd op een receptie. Het gemeentebestuur dankt het vorige bestuur en wenst het kersverse bestuur veel succes!

Het gemeentebestuur wil kinderen actief betrekken in thema’s die anders door volwassenen geregeld worden. Doel van de kinderraad is thema’s te bespreken die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren in onze gemeente. Denk bijvoorbeeld maar aan speelterreinen, activiteiten als Alles Kids en Grabbelpas, sport, milieu, kinderrechten, gezonde voeding,… 

Samenstelling kinderraad

Vier kinderen stelden zich kandidaat voor het ambt van kinderburgemeester. Cas Delaet van gemeentelijke basisschool Gompel 'Alles Kids' kreeg de meeste stemmen. Onze kinderburgemeester wil vooral focussen op toegankelijkheid voor personen met een beperking op wandelpaden in de natuur en tijdens sportactiviteiten. Het ambt van de kinderburgemeester en kinderraadsleden loopt gedurende het hele schooljaar en eindigt dus in juni 2022. De kinderburgemeester wordt bijgestaan door 25 kinderraadsleden.

Vergadering kinderraad

De vergaderingen van de kinderraad vinden maandelijks plaats op een woensdagnamiddag (meestal in de raadzaal van ’t Getouw) van 14 tot 16 uur. De agendapunten en de verslagen kan je bekijken op www.gemeentemol.be/kinderraad.

Meer info: dienst jeugd en sport, 014 33 05 10, jeugddienst@gemeentemol.be, www.gemeentemol.be/kinderraad