Naar inhoud
Gemeente Mol

“Besmettingscijfers verdubbelen, ziekenhuis zet zich schrap”

0710 Medisch verslag
donderdag 21 oktober 2021

In welke mate leiden de sterk stijgende besmettingscijfers de komende dagen en weken tot extra coronadruk op het Heilig Hartziekenhuis? Dat was de centrale vraag van het medisch coördinatieoverleg op donderdag 21 oktober. Op één week tijd verdubbelde het aantal besmettingen in onze gemeente. Dankzij de vaccinaties blijven de gevolgen van de hoge besmettingscijfers op dit moment nog beperkt. Op regionaal en nationaal niveau zien we de laatste dagen evenwel een forse stijging van de opnames op intensieve zorgen. Het betreft dan vooral jongere niet-gevaccineerden of gevaccineerde 80-plussers. De extra prik voor 65-plussers is dan ook meer dan welkom als extra bescherming. Het ziekenhuis zet zich in elk geval schrap voor wat komen zal.

Heilig Hartziekenhuis

 • Op dit moment ondervindt het Heilig Hartziekenhuis nog geen verhoogde coronadruk. Het ziekenhuis telt op dit moment twee coronapatiënten op een gewone kamer.
 • In beide gevallen stellen de patiënten – gevaccineerden op hogere leeftijd – het goed en zijn ze aan het einde van hun behandeling.
 • De rust in het Heilig Hartziekenhuis lijkt evenwel stilte voor de storm.
 • Binnen de regio kampen de overige ziekenhuizen wel met oplopende ziekenhuisopnames.
 • Ook op nationaal niveau zitten de opnames op intensieve zorgen stevig in de lift. Op minder dan een week tijd steeg het totale aantal opnames op intensieve zorgen van 200 naar 240.
 • Het Heilig Hartziekenhuis zet zich schrap voor de komende weken. Op dit moment is de klassieke griep (nog) niet doorgebroken. Ook dit leidt mogelijk tot een verhoogde druk tijdens de wintermaanden.
 • Binnen de coronagerelateerde ziekenhuisopnames op intensieve zorgen, vallen twee groepen op: jongere niet-gevaccineerden en gevaccineerde 80-plussers.
 • Het aantal positieve testresultaten in het eigen laboratorium van het Heilig Hartziekenhuis zit eveneens in de lift. Momenteel bedraagt de positiviteitsratio 6,6. Toen ditzelfde niveau vorig jaar bereikt werd, lagen de opnamecijfers voor corona veel hoger. Dat dit momenteel (nog) niet het geval is, danken we volledig aan de vaccinaties.
 • Om de huidige situatie te behouden, zijn de extra prikken voor 65-plussers meer dan welkom. Het ziekenhuis vraagt iedereen dan ook om op de uitnodiging in te gaan.
 • In de eerste plaats bescherm je jezelf tegen ernstige ziekte met deze extra prik, daarnaast help je om de coronadruk op het ziekenhuis laag te houden. Hierdoor kan het ziekenhuis de normale werking handhaven.

Besmettingscijfers en testen

 • De afgelopen week registreerden we 82 coronabesmettingen, wat gelijkstaat met een incidentiecijfer van 221,5 (aantal besmettingen op 100.000 inwoners voor de laatste 7 dagen). Dit is meer dan een verdubbeling in vergelijking met een week eerder!
 • De besmettingen situeren zich in alle leeftijdscategorieën, waarbij vooral de leeftijdsgroep 50 – 59 jaar sterk opvalt. Met bijna 20% van de besmettingen vormen zij veruit de grootste groep.
 • Door de terugkeer naar het normale sociale leven, is het bijzonder moeilijk om voor elke besmetting de exacte bron op te sporen. Wel stelden we vast dat bijvoorbeeld een trouwfeest, mosselfeest,… tot meerdere besmettingen hebben geleid.
 • In minder goed geventileerde ruimtes waar de afstand niet bewaard is, blijft het risico op een besmettingscluster bijzonder hoog. Ventilatie – inclusief het meten van de CO2-waardes – blijven essentieel!
 • Parallel met de sterk stijgende besmettingscijfers, gaat ook het aantal coronatesten in ecocentrum De Goren de hoogte in.
 • Afgelopen maandag 18 oktober was het met meer dan 200 afgenomen testen bijzonder druk.
 • De komende maandagen voorzien we extra verpleegkundigen en administratieve medewerkers om de bijkomende druk in goede banen te leiden. Voor de overige dagen zullen we alles goed monitoren en bijschakelen wanneer nodig.
 • Tijdens de weekends zijn we standaard niet geopend. Wel staan de medewerkers elk weekend paraat als de overige testcentra in de regio het aantal testen niet gebolwerkt krijgen.
 • De positiviteitsratio stijgt. Niet alleen het aantal testen neemt toe, ook het aantal positieve testen gaat omhoog.

 

Vaccinaties

 • Inmiddels hebben gelukkig vrijwel alle 85-plussers en mensen met een verminderde immuniteit hun extra prik al ontvangen. Datzelfde geldt voor de bewoners van woonzorgcentra Hemelrijck en Witte Meren. Ten Hove komt vrijdag 22 oktober aan bod.
 • Voor de 65-plussers zijn deze week in totaal 560 uitnodigingen vertrokken. Zij ontvangen een uitnodiging voor ofwel zaterdag 6 of woensdag 10 november.
 • Bij deze uitnodigingen houdt Vlaanderen rekening met de minimale intervaltermijn van 4 maanden met Astra Zeneca of Johnson & Johnson. Voor Pfizer geldt een minimale tussenperiode van 6 maanden. Alle extra prikken worden gegeven met Pfizer.
 • Tegen de kerstperiode zijn alle 65-plussers aan de beurt geweest, wat een extra bescherming vormt voor de coronadruk op het ziekenhuis.
 • Naast de extra prikken voor 65-plussers verstuurden we bijkomend een dertigtal uitnodigingen naar 12-jarigen en tweedekansers.