Naar inhoud
Gemeente Mol

Verblijft je partner in een woonzorgcentrum? Vraag éénmalige coronapremie aan

Knipsel
vrijdag 15 oktober 2021

Verblijft jouw partner in een woonzorgcentrum en woon jij nog thuis? Dan heb je – onder bepaalde voorwaarden – recht op een éénmalige premie van 720 euro. Deze premie komt er dankzij het corona-armoedebestrijdingsplan. Het gemeentebestuur gebruikt deze middelen om ouderen te ondersteunen die het financieel moelijker hebben. Denk je recht te hebben op deze premie? Maak dan een afspraak met de dienst seniorenplus op het nummer 014 33 16 00 of mail naar dienstseniorenplus@gemeentemol.be. De dienst maakt dit voor jou in orde. De aanvraag moet gebeuren voor 1 december.

Oudere koppels waarvan de partner opgenomen is in het woonzorgcentrum hebben het financieel niet altijd gemakkelijk. De kosten voor de zorgen in een woonzorgcentrum kunnen hoog oplopen, terwijl de kosten voor de thuiswonende even hoog blijven als voordien. Daarom gebruikt het gemeentebestuur een gedeelte van de middelen uit het corona-armoedebestrijdingsplan om hen éénmalig te ondersteunen.

Wie heeft recht op de premie?

Je kan de premie aanvragen wanneer:

  • Je domicilieadres in Mol ligt

EN

  • Je partner definitief in een woonzorgcentrum verblijft

EN

  • Je partner over een algemeen attest van de federale overheidsdienst sociale zekerheid beschikt waaruit blijkt dat er een verminderde zelfredzaamheid is van 12 punten

EN

  • Je partner het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden (130 euro per maand) ontvangt op basis van een permanent verblijf in woonzorgcentrum Ten Hove

EN

  • Jij en je partner hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds

Hoe aanvragen?

Zijn de voorwaarden op jou van toepassing? Maak dan een afspraak bij de dienst seniorenplus op het nummer 014 33 16 00 of via dienstseniorenplus@gemeentemol.be. De dienst maakt de aanvraag voor jou in orde.

Wanneer aanvragen?

Je aanvraag moet gebeuren voor 1 december 2021.

Meer info: dienst seniorenplus, 014 33 16 00, dienstseniorenplus@gemeentemol.be