Naar inhoud
Gemeente Mol

Extra maand voor indienen projecten kinder- en jongerenwelzijn op school

vrijdag 8 oktober 2021

De kleuter-, lagere en secundaire scholen in onze gemeente krijgen één maand extra de tijd om een subsidie aan te vragen voor projecten rond kinder- en jongerenwelzijn. Het gemeentebestuur maakte hiervoor 20.000 euro vrij. Elke school kan éénmalig een bedrag van maximum 5.000 euro ontvangen voor projecten die tegemoetkomen aan leerlingen in kansarmoede, in problematische opvoedingssituaties, anderstalige nieuwkomers, leerlingen met een dalend of negatief zelfbeeld of met een ontwikkelings- of leerachterstand. Vijf scholen dienden alvast een project in. Doet jouw school ook mee?

Onze gemeente kiest in zijn meerjarenplan 2020-2025 om scholen financieel te ondersteunen om innovatief aan de slag te gaan rond gelijke onderwijskansen. Want ook wij zien dat socio-economische verschillen nog sterk mee bepalen hoe goed een leerling scoort in het onderwijs.

Vernieuwend projectvoorstel

De scholen moeten een projectvoorstel indienen. Het gemeentebestuur bekijkt of het aan alle voorwaarden voldoet om de subsidie toe te kennen.

Het project:

 • moet innovatief zijn (nieuw voor de school, of versterkt het bestaand beleid)
 • wordt indien mogelijk ingebed in de reguliere schoolwerking
 • wordt gecommuniceerd met ouders en schoolpersoneel
 • start op tijdens het schooljaar 2021-2022
 • komt tegemoet aan de noden van kwetsbare leerlingen, met name één of meerdere van volgende groepen:
  • leerlingen in (kans)armoede
  • leerlingen die opgroeien in een problematische opvoedingssituatie
  • leerlingen die een moeilijk schooltraject doorlopen (bijvoorbeeld spijbelaars of leerlingen voor wie een tuchtprocedure loopt)
  • (gewezen) anderstalige nieuwkomers
  • leerlingen met een dalend of negatief welbevinden of leerlingen die een grote ontwikkelings- of leerachterstand hebben door de coronacrisis

Meer info: dienst samenlevingsopbouw, 014 33 16 22, samenlevingsopbouw@gemeentemol.be, www.gemeentemol.be/subsidies-gelijke-onderwijskansen